Örebroregionens Turismakademi

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hållbarhet

Klimatsmarta investeringar för dig och din verksamhet är ett stort och viktigt steg mot hållbar turism. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Nedan har vi samlat de insatser och seminarier som just nu är tillgängliga inom detta område.

 

 

Hållbarhetsdagen 2021

Lär dig mer om hållbar turism utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Plats: Online - anslutningslänk kommer innan eventet. När: 6 oktober 2021 kl 08.30-12.00.
För vem: Företag och föreningar inom besöksnäringen, tjänstepersoner och politiker i Örebro län.

Program:

08.30 Välkommen till Hållbarhetsdagen.
08.40 Tillväxtverket - Hållbar turism utifrån den nationella strategin.
08.55 Ylva Linder, Hållbarhetschef på Liseberg AB.
09.40 Goda exempel av hållbara företag.
09.50 Kaffe
10.05 Sara Bronner presenterar kartläggning av Hållbar Turism i Örebro län. 
10.30 Länet pitchar om kommande insatser till företagen.
10.40 Andreas Sidkvist och Susannan Elfors, Tågsemester/Kadunk presentation av ”från FB-grupp till företag”.
11.10 Panelsamtal – Tågentreprenörer i samtal om trender, möjligheter och paketering för att stärka regionens reseanledningar.
11.30 Prisutdelning Turismpriset.
11.45 Summering av dagen.
12.00 Avslut

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet. 

Anmäl dig till dagen här.

 

Om deltagarna

Ylva Linder, Hållbarhetschef Liseberg

Liseberg har som målsättning att bli världsledande inom hållbar parkverksamhet senast under 2025. För att nå dit har nöjesparken satt upp fem hållbarhetsmål och 22 delmål som följs upp varje år. I våras rankades Liseberg som Sveriges mest hållbara varumärke inom rese- och turismbranschen enligt svenska konsumenter.

Från Facebookgrupp till företag 

Tågsemester med sina över 100 000 aktiva medlemmar har mynnat ut till företagen Kadunk som Susanna och Andreas äger och driver, som en del av att inspirera fler till att ta tåget till semestern. Duon drivs av behovet de ser av att boosta tågresandet i Sverige och Europa. 

Tillsammans har Andreas Sidkvist och Susannna Elfors nominerats flera gånger för sitt arbete.

 

 

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

Enskild rådgivning

Du som är lantbrukare kan få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning. För dig som är företagare på landsbygden finns möjlighet att få rådgivning inom företagande. Rådgivningen är kostnadsfri eller subventionerad. Se längre ner på sidan vilka områden vi erbjuder rådgivning inom.

Utbildningsaktiviteter

Utbildningsaktiviteterna riktar sig främst till dig som är lantbrukare eller anställd inom lantbruk men även till dig som driver annan  företagsverksamhet på landsbygden. Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Länsstyrelsen anordnar

  • Kurser
  • Fältvandringar
  • Studieresor

Läs mer om kompetensutveckling och rådgivning här.

Att arbeta för hållbar turism

I Tillväxtverkets rapport Att arbeta för hållbar turism kan du lära dig mer om hur organisationer kan gå tillväga för att bli mer effktiva i sitt arbete med hållbar utveckling av turism. Målet är att gå från en händelsestyrd utveckling inom hållbarhetsområdet, till ett strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.

Rapporten är metodinriktad och bygger på erfarenheter från de sju regionala projekten inom regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU). Rapporten riktar sig i första hand till offentliga eller privata organisationer som arbetar med turismutveckling, men metoderna kan även användas av andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling.


För varje processteg ges förslag på metoder och tips för genomförande. Väsentlighetsanalys och intressentanalys ger till exempel hjälp att prioritera vad som är viktigt. För att stötta arbetet med det praktiska genomförandet har mallar tagits fram för olika metoder, med och utan exempel.

Läs mer på Tillväxtverkets sida om publikationen Att arbeta för hållbar turism.

 

Att arbeta för hållbar turism.PNG

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juni 2021