Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hållbarhet

Klimatsmarta investeringar för dig och din verksamhet är ett stort och viktigt steg mot hållbar turism. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Nedan har vi samlat de insatser och seminarier som just nu är tillgängliga inom detta område.

 

 

I Visit Swedens och Tillväxtverkets webbinarieserie  ”Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring” är det dags för ett avsnitt som handlar om ”ekonomisk hållbarhet”.

I avsnittet undersöker man mer om vad ekonomisk hållbarhet egentligen är, vilken betydelse har den ekonomiska aspekten i hållbarhetsarbetet och hur hänger den ihop med de andra dimensionerna? Vi är också nyfikna på hur det finansiella läget ser ut i branschen. Hur rustar man ett företag för långsiktighet? Går det att vara lönsam och bidra till värde utanför det egna företaget? 

Titta på avsnittet här.

ekonomis hållbarhet.png

Kunskap och inspiration kring social hållbarhet, kommunikation av hållbarhetsarbete och hållbara resor

Välkommen till en dag där du får ta del av kunskap och inspiration kring social hållbarhet, kommunikation av hållbarhetsarbete och hållbara resor.  Under dagen kommer du att tillsammans med andra företag och tjänstemän öka kunskapen om hållbar turism utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Under dagen delar vi även ut Örebroregionens Turismpris.

Samhall - Nina Dahlström berättar om deras arbete med social hållbarhet.
Loka Brunn - Marie Dahlgren och Lisa Blomgren berättar om sitt hållbarhetsarbete utifrån ett socialt perspektiv.
Länstrafiken - Vikten och värdet av hållbara resor som alla kan ta del av.
Närtrafik - Berättar om hur man kan använda sig av Närtrafik för att komma närmare olika besöksmål i Örebro län.
Purpose PR & Kommunikation - Kommunicera ert hållbarhetsarbete och attrahera fler besökare/gäster - Allt fler resenärer vill kunna resa med gott samvete och hållbarhetsarbetet förväntas bli en hygienfaktor.

När: tisdag 10 oktober 
Tid: 08.30 -15.00 (inkl lunch och fika)
Plats: Clarion Hotel Örebro, Kungsgatan 14 
Anmälan: senast 25 september
Pris: kostnadsfritt

Tänk på att resa hållbart.

Program

08.30 Kaffe och smörgås.

09.00 Välkommen till Hållbarhetsdagen 2023.

12.15 Lunch

14.45 Prisutdelning av länets Turismpris. 

15.00 Vi summerar dagen och avslutar med gemensam fika och mingel.

Anmäl dig till Hållbarhetsdagen här.

För frågor kontakta
Jenny Ahlgren, Utvecklingsledare, Region Örebro län
E-post: jenny.ahlgren@regionorebrolan.se
Telefon: 072-143 09 45

Dagen arrangeras i samarbete mellan Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro och Örebroregionens Turismakademi (ÖRTA).

orta-maner.png     Regionorebrolan_logotyp_enradig_RGB.png     farg-liggande-logotyp-lansstyrelsen-orebro-lan-RGB.png

Att kommunicera hållbarhet behöver inte vara svårt eller krångligt men har stort värde för att bli valbar och skapa nya affärer med den medvetna resenären. Du tjänar ofta på att börja i det lilla. Så inled med att berätta att ni gör saker. Tänk både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Här kan du ta del av Visit Swedens tips och trixs för att göra ett ännu bättre jobb med ditt hållbarhetsarbete. 

Örebro Hållbarhetsarena är en plattform för aktörer inom näringslivet som vill föregå med gott exempel, utbyta kunskap och engagera sig i hållbarhetsfrågor. Via hemsidan och nyhetsbrevet får du samlad information från Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Örebro kommun och Handelskammaren Mälardalen.

Läs mer om initiativet här. 

imageisgma.png

Under dagen hade vi fokus på kunskap och inspiration kring besöksnäring i samverkan med mark- och skogsägare. Tack till alla företag, talare och inspiratörer som deltog. Tillsammans skapade vi en bra och viktig dialog.

Presentationer från dagen 

Nominering till Stora Turismpriset

Huvudkriterierna för priset handlar om nytänkande, hållbarhet och kunskapsspridning, tre kriterier som stämmer in perfekt på OpenArt.

Se filmen om OpenArt här

Program 

08.30 Kaffe och smörgås.

09.00 Välkommen till Hållbarhetsdagen 2022.

09.20-10.20 Leif Öster, skogsägare och turistföretagare. Vad är hållbar besöksnäring för skogsägare?

Leif är både skogsägare och turistföretagare delar med sig av sina kunskaper och ger oss sin spaning av vad som händer framöver. Han är också styrelseledamot i Visit Dalarna och tidigare expert i skogsutredningen.

10.20-10.50 Bikupor utifrån ”Vilken är den främsta utmaningen för naturturismföretagare att utveckla sin verksamhet?”

11.00-11.45 Angelica Billevik, jurist på LRF. Naturturism och besöksnäring.

11.45 Lunch

13.00-14.00 Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket. Vikten av Allemansrätten.

14.00-14.45 Dialog med Jessica Sannö, Ösjönäs Tivedens aktivitets- & äventyrscenter. Naturen som besöksanledning och Katarina Rönnbacka Nybäck, Kottaberget Arena AB. Naturturismsatsning och entreprenörskap i samarbete med markägare.

14.45 Prisutdelning av länets Turismpris. 

15.00 Vi summerar dagen och avslutar med gemensam fika och mingel.

Läs mer om Örebro läns skogsprogram här.

Dagen arrangeras i samarbete mellan Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro och Örebroregionens Turismakademi (ÖRTA).

För frågor kontakta
Linda Gustafsson, Utvecklingsledare, Region Örebro län
Skicka e-post till Linda 
Telefon: 072-08 500 61

 

 

 

Kartläggningen Hållbar Turism

För att öka takten för hållbar turism och besöksnäring i Sverige behöver vi fortsätta jobba tillsammans utifrån våra olika roller och ansvar. I Sverige ligger vi i framkant men vi behöver göra ännu mer och det gäller oss alla oavsett om man jobbar nationellt, regionalt eller lokalt. En viktig del är att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra. 

I den tredje delen av seminarieserien med Visit Sweden och Tillväxtverket tillsammans med besöksnäringen handlar det om frågor som hållbar turism och besöksnäring i Sverige.

I seminariet fokuserar man på hållbarhet i praktiken och tar upp olika exempel på aktörer som arbetar med hållbarhet idag.

Lyssna på Region Örebro läns utvecklingsledare Linda Gustafsson när hon berättar om den kartläggning som gjordes utifrån besöksnäringens behov. 

Klicka på bilden för att ta del av Lindas samtal (hennes del börjar vid 4.40). 

hållbar turism - kartläggning.PNG

 

Region Örebro län aktivt med att främja och stärka en mer hållbar utveckling av turism- och besöksnäringen i länet. Den här kartläggningen är ett viktigt verktyg i arbetet.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är utgångspunkten för utvecklingen i regionen. För att målen ska nås så krävs det att alla tar ansvar för dem - länder, regioner, företag och organisationer. När vi arbetar för en tillväxt och utveckling av besöksnäringen i vår region är det en självklarhet att vi samtidigt säkerställer att det sker på ett sätt som bidrar
till att vi når de globala målen.

Inriktningen för besöksnäringen i den regionala utvecklingsstrategin är att öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang, att höja exportmognaden för små och medelstora företag inom besöksnäringen, samt att stärka länets attraktionskraft genom ökad samordning och paketering av besöksmål och besöksattraktioner. Detta är ett arbete vi ska göra med samtidig hänsyn till människor och miljö.

Ta del av rapporten här

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

Enskild rådgivning

Du som är lantbrukare kan få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning. För dig som är företagare på landsbygden finns möjlighet att få rådgivning inom företagande. Rådgivningen är kostnadsfri eller subventionerad. Se längre ner på sidan vilka områden vi erbjuder rådgivning inom.

Utbildningsaktiviteter

Utbildningsaktiviteterna riktar sig främst till dig som är lantbrukare eller anställd inom lantbruk men även till dig som driver annan  företagsverksamhet på landsbygden. Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Länsstyrelsen anordnar

  • Kurser
  • Fältvandringar
  • Studieresor

Läs mer om kompetensutveckling och rådgivning här.

Att arbeta för hållbar turism

I Tillväxtverkets rapport Att arbeta för hållbar turism kan du lära dig mer om hur organisationer kan gå tillväga för att bli mer effktiva i sitt arbete med hållbar utveckling av turism. Målet är att gå från en händelsestyrd utveckling inom hållbarhetsområdet, till ett strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.

Rapporten är metodinriktad och bygger på erfarenheter från de sju regionala projekten inom regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU). Rapporten riktar sig i första hand till offentliga eller privata organisationer som arbetar med turismutveckling, men metoderna kan även användas av andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling.


För varje processteg ges förslag på metoder och tips för genomförande. Väsentlighetsanalys och intressentanalys ger till exempel hjälp att prioritera vad som är viktigt. För att stötta arbetet med det praktiska genomförandet har mallar tagits fram för olika metoder, med och utan exempel.

Läs mer på Tillväxtverkets sida om publikationen Att arbeta för hållbar turism.

 

Att arbeta för hållbar turism.PNG

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 mars 2024