Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvecklingsresan för dig som företagare

Oavsett hur långt ditt företag har kommit på sin resa – och i vilken riktning du vill att det ska utvecklas – kan vi med hjälp av våra samarbetspartners erbjuda mängder av utbildningar och stöd. Utnyttja det så mycket du bara kan.

 

Var kan vi stötta dig och ditt företag?

I Örebro län finns ett stort antal företag som är verksamma inom besöksnäringen. Vissa befinner sig i uppstarts- och etableringsfasen, andra har kommit en bit på sin resa och nått en position på den regionala marknaden. Här kan du läsa mer om våra olika steg.

Följ utvecklingsresan här
Var befinner du dig just nu? Vilket är nästa steg? Och vilken kompetensutveckling skulle ditt företag behöva – nu och i framtiden? Mycket har du säkert redan koll på, resten hjälper vi dig gärna med.

 

 

Strategiskt verktyg.png

 

 

När företaget är nystartat har du mycket att fixa med. Allt från att sätta upp kontaktvägar till att lära känna din målgrupp ordentlig och få ut ditt budskap på rätt sätt. Gör ett själv-skattningstest för att se på vilket steg ditt företag befinner sig och vilka krav som ställs på nästkommande steg.

Här ser du de kunskapskrav som ställs på dig i detta utvecklingssteg.

Steg 1

Telefon och e-post

• Hemsida och/eller facebook (eller andra sociala kanaler)

• Kunskap om marknaden

• Affärsmål (mätbar väg mot företagets mål)

 

Steg 2

Produktutveckling

• Mobilanpassad hemsida

• Fler sociala kanaler

• Marknadsaktiviteter


Steg 3

Lär känna målgruppen

• Utökar marknaden

• Anpassar produkten

• Kunskap om bild- och filmhantering

• Kunskap om digitala kampanjer

• Marknadsföring med Tripadvisor

 

Vill du få stöd, råd eller hjälp för att komma vidare i utvecklingen?

Inom Örebroregionen kan du som företag eller förening inom besöksnäringsrelaterade branscher få hjälp med att vidareutveckla ditt företag eller förening. De främjare som finns länkade nedan är de som kan hjälpa dig vidare just på detta steg. Ta kontakt med dessa för att höra vad just du kan få hjälp med. Lycka till!

Här kan du få stöd, tips och hjälp

Nyföretagarcentrum

Coompanion Mälardalen

 

 

När ditt företag har hittat sin position på den regionala marknaden och har en stabil kundgrupp finns det massor av möjligheter att fortsätta utvecklas. Gör ett själv-skattningstest för att se på vilket steg ditt företag befinner sig och vilka krav som ställs på nästkommande steg. 

Här ser du de kunskapskrav som ställs på dig i detta utvecklingssteg.

Steg 1

• Lär känna målgruppen

• Mobilanpassad hemsida

• Flera olika sociala kanaler

• Affärsplan

 

Steg 2

• Utveckla produkten utifrån målgrupp

• Kunskap om bild- och filmhantering

• Kunskap om digitala kampanjer

• Marknadsföring med Tripadvisor

• Lokal synlighet med Google my business

• Marknadsplan

 

Steg 3

• Söker nya marknader

• Betalningsfunktion

• Digital bokning

• Revenue management (intäktsoptimering)

 

Vill du få stöd, råd eller hjälp för att komma vidare i utvecklingen?

Inom Örebroregionen kan du som företag eller förening inom besöksnäringsrelaterade branscher få hjälp med att vidareutveckla ditt företag eller förening. De främjare som finns länkade nedan är de som kan hjälpa dig vidare just på detta steg. Ta kontakt med dessa för att höra vad just du kan få hjälp med. Lycka till!

Här kan du få tips, råd och hjälp

Nyföretagarcentrum

Coompanion Mälardalen

AGRO Örebro

Almi Mälardalen

 

Om ditt företag vänder sig till en större marknad med kunder i andra delar av landet skapas nya behov. Det kan till exempel handla om bokningsfunktioner och specifika affärsmässiga krav.

Ett företag som har sin prioritering på den svenska marknaden har kunskap om sin marknad och hur företaget ska finna sina gäster. Företaget har genomgått någon form av affärsutvecklingsprocess med företagsdrivande block som digitala medier, marknader, prissättning, nåbarhet och marketing. Detta har utvecklat och drivit företaget till nästa steg. Idag är företaget bokningsbart på webben och synligt på sociala medier. Språket är övervägande svenska.

Här ser du de kunskapskrav som ställs på dig i detta utvecklingssteg.

Steg 1

Söker nya marknader

• Hög kunskap om marknadens krav

• Digitala kanaler anpassade för målgruppen

• Har behov av att anställa

• Har koll på trender

• Revenue management

 

Steg 2

Produkter anpassade för målgruppen

• Kunskap om specifika affärsmässiga krav (till exempel provisioner, allotment ochinternationell förhandling)

• Språk och bokning anpassat efter målgruppen

• Strategiska partners

 

Steg 3

• Lär känna målgruppen

• Kunskap om bild- och filmhantering

• Kunskap om digitala kampanjer

• Marknadsföring med Tripadvisor

• Digital bokningsfunktion

• Hemsida på svenska och engelska (minst)

• Anpassad affärsplan och marknadsplan

 

Vill du få stöd, råd eller hjälp för att komma vidare i utvecklingen?

Inom Örebroregionen kan du som företag eller förening inom besöksnäringsrelaterade branscher få hjälp med att vidareutveckla ditt företag eller förening. De främjare som finns länkade nedan är de som kan hjälpa dig vidare just på detta steg. Ta kontakt med dessa för att höra vad just du kan få hjälp med. Lycka till!

Här kan du söka stöd, råd och hjälp

Nyföretagarcentrum 

Coompanion Mälardalen

AGRO Örebro

Almi Mälardalen

Länsstyrelsen i Örebro

 

 

 

För att ditt företag ska lyckas på en internationell marknad och kunna arbeta aktivt och effektivt mot målgrupper i andra länder behöver du andra typer av verktyg och ytterligare kompetens.

Ett företag som jobbar på en internationell marknad har god vetskap om sina utländska marknader och jobbar aktivt mot dessa. Kunskapen om landets digitala medier är hög och närvaro finns i de viktigaste digitala kanalerna. Företaget nås snabbt och språkkunskapen är mycket god; minst engelska och kanske ett eller två språk till.

Ledord som hållbarhet, god service och utveckling är självklara då kunskapen om internationella krav är ett starkt signum för företaget. Företaget ser vikten av ett gott samarbete med regionen och dess internationella satsningar där journalister och arrangörer ses som en del av företagets marknadsföring.

Här ser du de kunskapskrav som ställs på dig i detta utvecklingssteg.

Steg 1

• Lär känna målgruppen

• Kunskap om bild- och filmhantering

• Kunskap om digitala kampanjer

• Marknadsföring med Tripadvisor

• Digital bokningsfunktion

• Hemsida på svenska och engelska (minst)

 

Steg 2

• Produkter anpassade för målgruppen

• Språk anpassat efter målgruppen

• Strategiska partners

• Kunskap om specifika affärsmässiga krav (till exempel provisioner, allotment och internationell förhandling).

 

Steg 3

• Söker nya marknader

• Hög kunskap om marknadens krav

• Digitala kanaler anpassade för målgruppen

• Kompetent personal

• Har koll på trender

• Revenue management

 

Vill du få stöd, råd eller hjälp för att komma vidare i utvecklingen?

Inom Örebroregionen kan du som företag eller förening inom besöksnäringsrelaterade branscher få hjälp med att vidareutveckla ditt företag eller förening. De främjare som finns länkade nedan är de som kan hjälpa dig vidare just på detta steg. Ta kontakt med dessa för att höra vad just du kan få hjälp med.

Bästa vägen till export

Med en  regional exportsamverkan underlättar du för företags internationalisering. Här samverkar alla vi som kan stödja dig till lyckade affärer utomlands. Här får du snabbt stöd att göra rätt från början.

Läs mer hos verksamt.se.

Här kan du söka stöd, råd och hjälp

Nyföretagarcentrum

Coompanion Mälardalen

AGRO Örebro

Almi Mälardalen

Länsstyrelsen i Örebro

 

 

Har du kommit till ett vägval?

Om du funderar på att sälja, lämna över till nästa generation eller avveckla ditt företag kan du självklart få professionellt stöd i hur du bäst går till väga.

I detta steg kan du behöva skaffa dig mer kunskap om

  • Generationsskifte
  • Avtal
  • Företagsförsäljning
  • Skapande av avvecklingsplan

Vill du få stöd, råd eller hjälp för att komma vidare i utvecklingen?

Inom Örebroregionen kan du som företag eller förening inom besöksnäringsrelaterade branscher få hjälp med att vidareutveckla ditt företag eller förening. De främjare som finns länkade nedan är de som kan hjälpa dig vidare just på detta steg. Ta kontakt med dessa för att höra vad just du kan få hjälp med. Lycka till!

Här kan du få tips, stöd och hjälp

Handelskammaren Mälardalen

Coompanion Mälardalen

AGRO Örebro

 

 

Kontakter

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juli 2021