Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nationella kunskapsbanker

Ta del av våra nationella kunskapsbanker. De finns till för dig som arbetar i och för turism och besöksnäring. Här finns värdefull kunskap inom olika områden, från runt om i Sverige och internationellt.

Turismens betydelse för Sverige

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser, tillväxt och jobb över hela landet. År 2021 uppgick den totala turismkonsumtionen i Sverige till 249 miljarder kronor. Den största delen, 192 miljarder kronor, kom från den inhemska turismen, det vill säga svenskars egen turismkonsumtion i Sverige. Resterande 57 miljarder var konsumtion från utländska besökare. Jämfört med föregående år så ökade den totala turismkonsumtionen med 16 procent.

Samlad information till företagare i besöksnäringen (verksamt.se)

Här har Verksamt samlat information och tjänster som kan hjälpa dig, bland annat med att utveckla ditt företag mer hållbart. Besök verksamt.se här.

Checklistor, guider och tjänster

Verktyg i form av checklistor, guider och tjänster som riktar sig till dig som driver, eller vill starta, företag inom besöksnäringen.

Naturturismföretag

Exempel på information som kan vara till nytta för dig som driver företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster med naturupplevelsen i centrum.

Samlad information till företagare i besöksnäringen (Tillväxtverket)

Välkommen till en nationell kunskapsbank för alla som arbetar i och för turism och besöksnäring.

Här kan du ta del av Tillväxtverkets nationella kunskapsbank.

Några bra och nyttiga saker som du bland annat kan läsa mer om i Tillväxtverkets nationella kunskapsbank för turism och besöksnäring.

Turism skapar attraktiva platser

Med turism följer ofta ett större utbud av kultur, nöjen och shopping men även bättre infrastruktur och samhällsservice. Det skapar attraktiva platser för både boende, besökare, företag och investeringar.

Turism skapar jobb

I besöksnäringen arbetar människor med olika kompetens och utbildning, inom många olika branscher och yrken och med olika slags arbetsuppgifter. 

Mot en hållbar utveckling

För att turism och besöksnäring ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar behövs arbete med att till exempel minska klimatavtrycket genom hållbara transporter och minskat slitage i natur- och kulturområden. Arbeta med inkluderande arbetsplatser och besöksmål samt prioritera goda arbetsvillkor och kompetensförsörjning.

Bidrar till mål i Agenda 2030

Hållbar turism är en viktig del av Agenda 2030. UNWTO, världsturismorganisationen, har pekat ut hur turism kan bidra till målen. Det är uttryckligen en del av mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt mål 14 Hav och marina resurser.

Turism och besöksnäring – Mot en hållbar framtid

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 maj 2023