Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kunskapsbank för svensk besöksnäring

Genom marknadsföring ska Visit Sweden skapa förutsättningar för växande turism och hållbar besöksnäring, genom att leda mot ett mer medvetet resande, något som bidar till statens vision att "Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation".

Visit Sweden är svenska statens nationella marknadsföringsbolag för turistlandet Sverige, med officiellt uppdrag att marknadsföra resmålet Sverige genom effektiva kommunikationskanaler som bidrar till att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål.

Här delar Visit Sweden kunskaper om målgrupper, budskap och kanaler. Vi vill med den kunskapen inspirera och ge er nya insikter och idéer till spetsig marknadsföring och hur ni som region, destination eller företag kan rikta ert utbud till svenska och internationella besökare. 

Besök kunskapsbanken och Visit Sweden här.

Exempel på frågor som du får svar på

Varför arbeta med internationella researrangörer?

54,7 miljoner resenärer kan tänka sig vilja besöka Sverige under sin semester de närmaste sex åren. Av dem vill cirka 26,7 miljoner ta hjälp av en researrangör för att boka resan. De resenärerna söker i första hand en paketerad semesterupplevelse och det är något som de internationella researrangörerna kan erbjuda dem. I ett flertal artiklar, checklistor och kom-igång-guider presenteras vägen ut till en större marknad utanför Norden.

Budskap

Utanför vårt land finns många resenärer med ett stort intresse för Sverige. De vill komma hit och uppleva olika saker under en semester. Det är till dem berättelser om resmålet Sverige och allt som kan upplevas här ska riktas.

Målgrupper

Visit Sweden genomför kontinuerligt omfattande intervjuundersökningar med resenärer från marknaderna; Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, USA, Norge, Danmark, Finland och nu sedan 2021 även Sverige. Indien och Kina är också länder där vi genomför undersökningar men inte med samma regelbundenhet som de övriga länderna och ofta i samarbete med andra nordiska nationella turismorganisationer.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2023