Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om oss

Örebroregionens turismakademi hjälper besöksnäringsföretag och föreningar att utvecklas genom utbildning, rådgivning och kunskapsöverföring

Vår story

Tankarna på att skapa Örebroregionens Turismakademi uppstod då länets 12 kommuner tillsammans med Region Örebro län, identifierade ett behov av att gå samman och erbjuda insatser och kompetensutvecklingsinsatser till besöksnäringen på en bredare och mer samlad form. Tidigare har flera aktörer erbjudit likande insatser och utbildningar till besöksnäringen ungefär samtidigt, vilket skapar en förvirring för en företagare. ” - Vem är avsändare och är det här en utbildning eller insats för just mig”?

En dialog skapades därför tillsammans med andra aktörer så som Länsstyrelsen i Örebro och Almi och tillsammans började vi samordna våra insatser och utbildningar med Örebroregionens turismakademi som avsändare under det initiala skedet och första år.

Med stöd från Tillväxtverket

Under åren 2019 och 2020 har regionen ansökt om medel från Tillväxtverket och blivit beviljade det, för att fördjupa oss i företagens behov och de utmaningar ni upplever att ni står inför. Detta har vi gjort för att få mer kunskap era behov inom olika kompetensutvecklingsområden samt hur behoven av strategisk kompetensförsörjning och insatser ser ut. Resultaten från projektet har vi valt att lyfta fram på denna webbplats. Det gör vi för att vi vill stötta dig som företagare eller förening i situationen just nu samt i er utvecklingsresa. Vi vill också förtydliga de stöd och den rådgivningshjälp som du som företagare eller förening kan få.

Region Örebro län är samordnare av arbetet och är ansvarig för webbplatsen men självklart sker arbetet fortsättningsvis i nära dialog med länets 12 kommuner, som en gång var initiativtagare men det sker också tillsammans med andra aktörer och främjare i Örebro län som exempelvis

Vi hjälper besöksnäringsföretag och föreningar att utvecklas genom utbildning, rådgivning och kunskapsöverföring

Örebroregionens Turismakademi är en gemensam kompetens- och utbildningsplattform för alla företag och föreningar i Örebro län som jobbar inom de besöksnäringsrelaterade branscherna. Örebroregionens turismakademis målsättning är att utgå ifrån behoven hos er som företagare eller förening. Tillsammans vill vi stötta och underlätta för er i er utvecklingsresa!

Kontakt med kommunerna

Alla kommuner är alla specialister och väl insatta i vad som pågår inom den kommunala organisationen och vilka frågor som förs med kopplingar till turismutvecklingen.
Ta därför kontakt med din kontaktperson i just din kommun för att bolla dina eventuella idéer, utmaningar eller behov. Det gör du enklast genom att klicka på din kommunlogga nedan.

Klicka på kommunloggorna för att komma i kontakt med din kommunala kontaktperson.

imagele7bo.png   Degerfors.jpg  Hallsberg.jpg

Hällefors.jpg  Laxå.jpg  Lekeberg.jpg

 Ljusnarsberg.jpg  Karlskoga.jpg  Kumla.jpg  Nora.jpg  Örebro.jpg

Facebook.png         

Följ oss på Facebook.

 

     TILLV Finansiering RGB Bla.png

Innehållet på webben är ett resultat av projektet Växtkraft Örta som delfinansierats av Tillväxtverket.

 

 

Kontakter

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2023