Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digital kunskapsbank

Här kan du ta del av tidigare digitala insatser, utbildningar, seminarier, kunskapsdagar men också av olika rapporter och analyser från bland annat Visit Sweden och Tillväxtverket.

 

 

De regionala turismorganisationerna i Östra Mellansverige och Gävleborg tar årligen fram en rapport med indikatorer som visar besöksnäringens utveckling för att lyfta besöksnäringens betydelse. Årets rapport visar att det har skett en bra återhämtning för besöksnäringen efter pandemin. 

Enligt en undersökning som WSP tagit fram där man genomlyser besöksnäringen finns statistik som visar att  Örebro län har utvecklats starkare än merparten av de övriga fem länen i Östra Mellansverige. Statistiken visar också att antalet sysselsatta ökat med 21 procent sedan år 2010 i regionen.

Läs mer i rapporten nedan. 

Evenemang i siffror utifrån SCB-data arbetat fram en ny och unik definition
– Kulturevenemangspopulationen (KEP). Den definieras av samtliga
organisationer i Sverige med kombinationen 0 och/eller 6 procents moms
för elva utvalda SNI-koder typiska för organisationer verksamma inom
kulturevenemang.

Evenemang i siffror 2023.png

Den medvetna resenären väljer upplevelser som utvecklar både sig själv som resenär, resmålet och företagen de besöker. 44% av den globala resenären med Sverigeintresse tar redan idag, eller kommer att ta miljöhänsyn framåt. Vad målgruppens definition av ”att ta miljöhänsyn” är spänner från att uppleva lokala initiativ - upplevelser som ägs och drivs av människor som bor på orten - till att bo miljöcertifierat. Därför är det viktigt för att attrahera nya kunder att berätta om sitt hållbarhetsarbete.

Verktygslådan innehåller fakta och insikter, hur du når din målgrupp samt handgripliga tips om hur du praktiskt gör det.

Ta del av Verktygslådan – Kommunicera med den medvetna resenären i Visit Swedens Kunskapsbank.

 

Digital kunskapsbank

Här kan du ta del av tidigare digitala insatser, utbildningar, seminarier, kunskapsdagar men också av olika rapporter och analyser från bland annat Visit Sweden och Tillväxtverket.

Under hösten 2020 förde Region Örebro län dialog med samverkansstrukturen för Turism och Besöksnäring i Örebro län för att belysa företag inom besöksnäringens behov av stöd för omställning och utveckling. Dialogen visade att det fanns ett behov av stöd för omställning, rådgivning, samverkan, paketering och affärsutveckling.

slutrapport.png

Ta del av kunskaperna från projektet här

Målsättningar för projektet

Det fanns flera målsättningar med projektet. Dels att öka företag och föreningarnas förmåga att utveckla nya upplevelser i länet, enskilt och i samverkan med varandra. Dels att öka företag och föreningars kännedom om länets tillgängliga stödinsatser och stärka förmågan att söka och delta i dess utbud.

Ambitionen var att projektet långsiktigt skulle bidra till en hållbar tillväxt för besöksnäringen med nya och utvecklade reseanledningar samt en starkare samverkan mellan offentliga aktörer, stödfrämjare och näringslivet. Vi tycker att det är viktigt med ett hållbart näringsliv och då behöver man förtydliga, anpassa och tillgängliggöra de stöd, utbildningar och insatser som erbjuds. 

Aktiviteter

Behov att utvecklas inom som identifierats hos besöksnäringen och som vi valde att fokusera på i projektet var:
• Marknadsföring
• Paketering
• Hållbarhetsarbete
• Samverkan och samverkansfrämjande tillfällen som nätverksträffar
• Onlinebokning
• Digitalisering och sökordsoptimering
• Översättning av webb

104 företag har deltagit

Fler företag har visat intresse och anmält sig eller velat anmäla sig till aktiviteter men inte kunnat delta på grund av att de behövt prioritera tiden till sin verksamhet på andra sätt. 50 procent av de deltagande företagen verkar inom naturturism.

 

Visit Sweden har ett nytt uppdrag som handlar om att få fler svenskar att välja Sverige på sin semester. Under slutet av 2020 genomfördes en förstudie för att starta arbetet med Svemester-uppdraget insiktsbaserat och lägga en strategisk grund. Den svenska målgruppen är tänkt som den första av flera inom denna satsning.

I rapporten belyser Visit Sweden bland annat hur resandet såg ut innan och under pandemin samt fyra scenarier hur det kan se ut framöver och visar på hur den inhemska mål­gruppen tänker kring sitt resande i landet, deras drivkrafter samt beteende för inspiration, planering och bokning.

Den svenska målgruppen (25 sid)

Svenskarnas resande förändrades redan innan pandemin. Men hur kommer resandet se ut 2021? Hur ser efterfrågan ut? Vad är deras drivkrafter? Och hur ser deras beteende för inspiration, planering och bokning ut? Läs mer om svenskarna som målgrupp i denna rapport. Besök sidan här. 

Visit Sweden.PNG

Foto: Anna Hålllams/imagebank.sweden.se

Svemester - senaste prognosen 

Visit Sweden startar en digital liveserie för kunskap, information, inspiration och dialog kring satsningen på inhemska målgrupper under 2021 – Svemester. Regelbundet under året planerar vi att presentera nya insikter, berätta om insatser, omvärldsspaningar och under panelsamtal diskutera för satsningen relaterade frågor.

Svemester.PNG

Presentation till Den svenska målgruppen

En Sverigesemester är attraktiv - men utlandssemester en stark konkurrent. 

  • 8 av 10 kan tänka sig att spendera även nästa sommar i Sverige.
  • Hälften vill resa mer inom Sverige generellt nästa år. 

Ta del av hela presentationen här. 

 

 

Visit Sweden lanserade under hösten 2020 en digital serie för att fortsätta samla och sprida kunskaper inom måltidsturism. Under 1h livesändning, vid flertalet tillfällen får du ta del av spännande spaningar och panelsamtal som du kan följa med direkt från där just du befinner dig.

Naturnära måltidsupplevelser

Intresset för det Sverige har att erbjuda i form av vacker och unik natur, hållbarhet samt naturlig och hälsosam mat och dryck tycks öka enligt vår trendrapport Måltidstrender 2020. Resenärer idag söker ”naturnära måltidsupplevelser” - en kombination av mat- och naturupplevelser. Hur jobbar företag i Sverige på temat idag och vilka möjligheter finns framåt?

Lyssna på olika företagare verksamma inom området. Få tips, inspiration och nya idéer som kan utveckla dina befintliga erbjudanden, eller som kan hjälpa dig att skapa helt nya måltidsupplevelser i naturen.

Medverkande: Lisen Sundgren - Life by Lisen, Sven-Erik Larsson - Saporibus, Ylva Sarri - Scandinavian Sámi Photo Adventures/Camp Ripan och Åsa Hagberg - Åsas smaker från landet.

Kolla in klippen här.

Matintresserade nyfikna upptäckare och Matintresserade vardagssmitande livsnjutare

Visit Sweden gör återkommande målgruppsanalyser, potentialanalyser, varumärkesanalyser och andra undersökningar för att vara uppdaterade om det aktuella läget på våra prioriterade marknader. Sedan 2005 har de regelbundet genomfört målgruppsanalyser för att samla kunskap om Den globala resenären – en resenär med stortSverigeintresse.

Att njuta av god mat och dryck är en viktig reseanledning generellt bland resenärer och påverkar intresset för att resa till Sverige. Inom Visit Swedens Exportprogram för måltidsturism* har vi valt att fokusera på en grupp bland De globala resenärerna som tycker att mat är extra viktigt –och till och med något som avgör vart de väljer attresa. Dessa internationella resenärer har vi valt att kalla Matintresserade nyfikna upptäckare.
Med anledning av den pandemi som bröt ut och var rådande under 2020 genomförde Visit Sweden en mindre målgruppsanalys även i Sverige med fokus på resenärer med stort matintresse, denna målgrupp har vi valt att kalla Matintresserade vardagssmitande livsnjutare.

Du som är aktiv inom svensk besöksnäring kan med denna kunskap som utgångspunkt bättre förstå vad de matintresserade resenärerna, både de internationella och de svenska frågar efter och därmed utveckla erbjudanden och marknadsföring som prickar rätt in i målgruppen.

Ta del av analysen här: 

 

 

så väcker du intresset.PNG

Ny målgruppsguide med fokus på både den svenska och internationella måltidsintresserade resenären

Den svenska resenären smiter från vardagen för att njuta och att den internationella resenären kommer hit för att lära sig något nytt?

I Visit Swedens målgruppsguide "Så väcker du intresset hos måltidsresenärerna" får du veta allt du behöver veta för att utveckla erbjudanden och marknadsföring som prickar rätt in i målgruppen.

För båda målgrupperna är det viktigt att njuta av god mat och dryck på en Sverigesemester och uppleva den lokala matkulturen. De största skillnaderna handlar om att den svenska målgruppen har ett större intresse för att besöka familj och vänner liksom njuta av att bli omhändertagen genom SPA-, Wellness- eller Retreat-upplevelser jämfört med den internationella målgruppen. Den internationella målgruppen är också mer intresserad av att uppleva svensk kultur, tradition och livsstil jämfört med den svenska målgruppen.

Målgruppsguide matintresserade resenärer - PDF med aktiva länkar

En dag med kunskap om hållbar turism i praktiken utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv

Här ser du Digitala hållbarhetsdagen 2020 online.

Vilka möjligheter för hållbar turism finns i vårt län, nationellt och internationellt? Tillsammans med företag, politiker och kommunala tjänstemän ökar vi nu kunskapen om hållbar turism utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Nu ökar vi samsynen, bygger ett starkare nätverk och lyfter goda exempel tillsammans. Låt dig inspireras!

Doug Lansky, Destination Advisor och Tourism Expert

Doug Lansky är författare till 10 böcker, har varit skribent i över 40 resetidningar och har rest i över 120 länder. I sin föreläsning delar han med sig om vikten av hållbar turism för en besöksattraktiv och levande värld.

Doug.png

 

Arrangör

Region Örebro län och ÖRTA, med medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

EUlogo_Inv_sve_c_RGB.jpg

RegionOrebrolan1rad_RGB.png

Vi hade en härlig dag av kunskap och inspiration kring social hållbarhet, kommunikation av hållbarhetsarbete och hållbara resor.  Under dagen kommer du att tillsammans med andra företag och tjänstemän öka kunskapen om hållbar turism utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 

Här kan du ta del av några av dagens föreläsningar

 

Sociala medier – strategi,
kommunikation och marknadsföring

Elin Häggberg - www.teknifik.se 
Här kan du ta del av Elins webbinar 

Storytelling – att förmedla sitt varumärke med text och bild

Pia Gyllin - www.piagyllin.se
Lyssna till Pias webbinar

Hemsida - syfte, målgruppsanpassning, underhåll och sökmotoroptimering

Lina Vestman - www.vestmandevelopment.se
Ta del av Linas webbinar

 

Digitala upplevelser för att förstärka platsen och få fler att upptäcka mer

Innehållet är en del i OnSpotStorys kostnadsfria webinarserie. Här får du möta gästföreläsare som delar med sig av sina kompetenser och erfarenheter. Du får inspiration, expertkunskaper, praktiska tips och en inblick i de många möjligheter som den digitala tekniken ger.

Digital teknik gör det enkelt

Människors behov av nya upplevelser tycks vara oändligt. Samtidigt som smarta telefoner har en självklar plats i vår vardag och allt mer påverkar vårt sätt att uppleva platser och ta till oss information. Den digitala tekniken gör det enkelt att tillgängliggöra besöksmål och skapa upplevelser som engagerar.

Men vad ska man tänka på? Hur lyckas man med sitt projekt och vilka möjligheter finns det egentligen? Detta och mycket mer får du svar på i den här webinarserien.

Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi och projektledare för forskningsprojektet Platsbaserade digitala upplevelser vid Karlstads Universitet berättar om projektet och metodhandboken som det resulterat i. En praktisk handbok som erbjuder turistdestinationer ett arbetssätt för att arbeta djupgående med digitala upplevelser. 

Detta är en del i OnSpotStorys webinarserie.

Titta på inspelningen av Platsbaserade digitala upplevelser och ta del av webinaret här. 

Ta ditt besöksmål till nästa nivå med gamification

Ta del av ett exempel på hur digitala upplevelser kan användas för att förstärka platsen och få fler att upptäcka mer? 

Innehållet är en del i OnSpotStorys kostnadsfria webinarserie. Här får du möta gästföreläsare som delar med sig av sina kompetenser och erfarenheter. Du får inspiration, expertkunskaper, praktiska tips och en inblick i de många möjligheter som den digitala tekniken ger. 

Människors behov av nya upplevelser tycks vara oändligt. Samtidigt som smarta telefoner har en självklar plats i vår vardag och allt mer påverkar vårt sätt att uppleva platser och ta till oss information. Den digitala tekniken gör det enkelt att tillgängliggöra besöksmål och skapa upplevelser som engagerar. Men vad ska man tänka på? Hur lyckas man med sitt projekt och vilka möjligheter finns det egentligen? Detta och mycket mer kommer du få svar på i den här webinarserien.

Jonathan Sterner från spelföretaget Insert Coin berättar om möjligheter och fördelar med gamification, hur spelmoment som uppdrag och belöningar ökar besökarnas engagemang och motivation.

Marie Mattsson från djurparken Nordens Ark berättar om deras app och hur de jobbar med spel för att engagera parkens yngre besökare.

Ta del av OnSpotStorys webinar Ta ert besöksmål till nästa nivå med gamification här

Kunskapsdag för hållbar utveckling inom besöksnäringen

Den 4 februari genomfördes en kunskapsdag för att främja hållbar utveckling inom besöksnäringen i Östra Mellansverige. Dagen vände sig både till tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor. 

I Östra Mellansverige finns ett samarbete inom besöksnäringsområdet och regionerna samarbetar för att skapa bättre effekt i de satsningar som görs, hitta synergier och vara en starkare röst i besöksnäringsfrågor. Bland annat så sker löpande erfarenhetsutbyten och regionerna samarbetar sedan flera år i ett regionalt forum för turismanalys.

hållbar besöksnäring bortom Corona.PNG

Kunskapsdagen samlade ett spännande program, vi fick höra från Malin Thunborg kring den samverkansmodell som vi gemensamt arbetat fram inom Östra Mellansverige. Vi lyssnade till två aktörer – Davide Lindqvist från Krogen som inte finns & Björn Wallgren från Kulturaktiebolaget – som verkligen visat vägen genom att ställa om sin verksamhet under pandemin.  

Här kan du ta del av material från dagen. 

Det finns många resenärer som anser att Sverige är ett okänt resmål. När ett resmål är nytt väljer ofta resenärer att köpa en paketerad resa, via researrangörer och resebyråer, i sitt eget land då det känns tryggt och säkert.

Att känna just trygghet och säkerhet vid bokning har blivit än viktigare under, och troligen efter, pandemin. Här hjälper vi dig att förstå hur målgruppen planerar och bokar och hur researrangörsledet fungerar på olika marknader.

Ta del av Visit Swedens bästa tips här. 

Hur kan Sverige öka sitt erbjudande till den internationella marknaden och utländska researrangörer? I denna del av Kunskapsbanken kan du lyssna och lära från föreläsningar som varit del av en seminarieserie för natur- och kulturturismföretag under hösten 2020.

Under hösten 2020 genomfördes ”Pilotprojekt – internationell paketering för svenska researrangörer/aktörer” med Visit Sweden som projektledare i samarbete med Tillväxtverket. Elva utvalda svenska arrangörer från hela Sverige deltog i en digital seminarieserie i syfte att stärka sin exportförmåga och få ökad kunskap om att paketera och sälja andras produkter till en internationell marknad. Fokus under seminarieserien var att möta researrangörers krav och efterfrågan, men också de affärsmässiga möjligheter en tydligare inriktning mot ökad hållbarhet kan ge.

I denna del av Kunskapsbanken kan du inspireras och lära från föreläsningarna där vi bjudit in specialister inom olika ämnesområden att berätta om sin kunskap. 

Ta del av kunskaperna här. 

Här kan du läsa mer om bilden av Sverige som land, ta del av Visit Swedens kommunikationsplattformar, globala trender, trender inom våra program, och Visit Swedens trendrapport.

Besök Visit sweden sida om Trender och kommunikation här.

Tillväxtverkets publikationer från 2015 och framåt

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. 
 
Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är visionen.

Här kan du ta del av rapporter inom turism från Tillväxtverket. 

Den digitala resenären

Visit Sweden har skapat en e-guide som tar dig med på resenärens digitala steg fram till en resa - från att drömma till att uppleva och minnas resan. Mer än varannan resenär i Europa väljer idag att boka sin resa online.

Läs mer i Visit Sweden E-guide om de digitala stegen i "travel life cycle"

Pandemin har försvårat besöksnäringens möjligheter till lokal utveckling. Gästnätterna har minskat drastiskt i majoriteten av Sveriges kommuner. Riskerna för framtida besökstapp kan hanteras bättre om turismen lyfts på en högre strategisk nivå i kommunerna.

Det skriver Sweco i rapporten Sveriges nya geografi som kartlägger det vi idag vet om pandemins påverkan på kommunerna, däribland på besöksnäringen.

En stor utmaning för många kommuner

För 23:e året i rad publicerar Sweco rapporten Sveriges nya geografi med syfte att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och belysa tillväxtfrågor i Sveriges kommuner. I år med fokus på hur Covid-19 har påverkat besöksnäringen i kommunerna.

”Turism skapar jobb och bidrar till att upprätthålla kommersiell service året runt i de mer glest befolkade delarna av Sverige. För mindre landsortskommuner kan en stark besöksnäring dessutom bidra till ökad inflyttning och befolkningstillväxt. Nedgången under pandemin är därför en stor utmaning för många kommuner.” Säger Sebastian Christner, en av rapportförfattarna och samhällsanalytiker på Sweco.

Antalet gästnätter minskade drastiskt i nästan samtliga kommuner mellan juni och augusti. Särskilt i kända turistorter, storstäder och gränskommuner. Hemestertrenden kompenserade inte för den stora minskningen av utländska gästnätter, med undantag för i några få kommuner.

 

Läs hela rapporten här. 

rapport från SWECO.PNG

 

Visit Swedens Resebarometer bevakar kontinuerligt resenärernas reslust, resplaner och bokningsbeteende på viktiga marknader. Resultatet från februari summerar resplanerna kommande 6 månader. Undersökningen visar att resenärerna är fortsatt avvaktande till att resa (framför allt utomlands) just nu men jämfört med januari finns det optimism.
 
I denna utblick summeras Resebarometerns mätningar totalt för alla marknader som ingår i vår löpande bevakning. Marknaderna är Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Läs mer i rapporten här.

Summering för februari (exempel)

- I snitt svarar 3 av 10 att de inte planerar att resa med övernattning de kommande 6 månaderna. 60% planerar en resa (inrikes eller utrikes) och av dessa planerar drygt hälften en resa i det egna landet.

- I flera av de undersökta länderna ser vi en generell ökning av fler som planerar semester i det egna landet.

  • Resenärerna är fortsatt avvaktande till att resa (framför allt utomlands) just nu men jämfört med januari finns det optimism.
  • Flera semestertyper efterfrågas fortsatt, mest populärt är kust- och natursemester.
  • Även de som överväger en resa inom sex månader avvaktar i stor utsträckning med att boka boendet, men en lätt ökning bland de som har bokat boende på destinationen.
  • Sverige finns med på topp 5-listan av övervägda resmål i Danmark och Norge. Sverige är topp resmålet för svenskarna.

Kompetensutveckling för besöksnäringen

Linnéuniversitetet erbjuder i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar - moduler - för människor som jobbar i kultursektorn eller besöksnäringen, äger eller driver verksamhet: hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan verksamhet inom turism-  och besöksnäring. Upplägget riktar sig till dig som på grund av coronakrisen ofrivilligt har lägre arbetsbelastning i din anställning eller ditt företagande. 

Utbildningen består av flera olika moduler. Du kan läsa en eller flera. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen.

Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.

Läs mer om utbildningarna här.

studentskalmar19091955.jpg

Från sökare till besökare, sökmotoroptimering för besöksnäringen

Varför är din digitala närvaro så viktig? 

  • 2020 har 98% av de svenska hushållen tillgång till internet.
  • 9,5 miljoner svenskar använder internet dagligen.
  • Mer än 80% av alla köpbeslut startar med en Google-sökning. 

Ett butik eller besöksmål fyller inget större syfte om inte kunderna vet var den ligger. Det gäller i den fysiska världen, såväl som på nätet. Kunderna måste hitta till din webbplats.

Föreläsning med reklambyrån Think Happy Thoughts:

 

föreläsning.PNG

Pandemin har ökat trycket enormt på populära naturområden och besöksmål på landsbygd. Även detta år blir det svemester för många, och med det risk för köer och parkeringskaos. Men det behöver inte vara så. Det finns åtgärder att ta till som både kan bemästra kaos och bidra till attraktiva destinationer och en positiv landsbygdsutveckling. 

Trivector genomförde ett seminarium där man diskuterade hur pandemin gett nya resbeteenden på många platser men behovet av att hantera många besökare samtidigt har funnits redan tidigare. Inte minst om man tittar på besöksintensiva och tätbefolkade regioner runt om i Europa.

Ta del av seminariet här. 

Läs mer om Trivector här. 

Sverige och alla nordiska länder är starkt digitaliserade, med pandemin har digitaliseringen stärkts ytterligare. Aktiviteter som chattgrupper online och digitala fikastunder har gjort att många fler nu fått en större vana vid att använda olika digitala tjänster. Ett ökat krav på förbokning har även uppmuntrat fler till att söka upp upplevelser digitalt inför sin semester. 

Den här rapporten visar att svenskar i åldersgrupperna 16-65+ nu är online. Digitaliseringen påverkar oss och svensken använder idag internet i många olika delar av sin vardag för att söka information, konsumera media samt köpa produkter och tjänster.

Via digitala sociala nätverk håller svensken kontakt med släkt och vänner och via streamingtjänster laddas musik och film ner. Digitala karttjänster används för att hitta information om olika platsers utbud, öppettider och recensioner.

I den här rapporten från Visit Sweden finns en massa bra kunskpa om detta.

Ta del av rapporten här:

#TFTSWEDEN DIGITAL #3, 2021

Visit Sweden lanserade under hösten 2020 en digital serie för att fortsätta samla och sprida kunskaper inom måltidsturism.

Lär dig möta den medvetna måltidsresenären!

Morgondagens internationella måltidsresenär lägger stor vikt vid hållbara val, naturliga och hälsosamma upplevelser samt växtbaserade alternativ vid matbordet. I detta avsnitt av #TFTSWEDEN DIGITAL diskuterar vi hur i besöksnäringen på ett konkret sätt kan möta dessa förväntningar i sina upplevelseerbjudanden.

Medverkande:
Joel Lindqvist – Mat- och chokladstudion
Niki Sjölund - Växthuset
Ulrika Krynitz - Urnatur
Johan Backéus och Birgit Malmcrona – Restaurang Naturaj

Läs mer och se filmerna här

Kontakter

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 juni 2023