Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd för utveckling av små livsmedelsföretag

Stödet är tänkt att stimulera, stötta och ta till vara på företagets kreativitet under pandemin covid-19. Det ska också bidra till ökad sysselsättning och starkare livsmedelsföretag i Örebro län.

Stödet kan användas för att utveckla ditt företags affärsidé och ta fram prototyp för nya tjänster och produkter inom livsmedelssektorn i Örebro län. Det kan också användas för att ta fram färdiga produkter eller tjänster som kan komma ut på marknaden. Stöd skulle förutom fasta investeringar kunna ges till exempelvis utvecklingskök, marknadsföring eller tillfällig maskinhyra.

Vem kan söka?

Nya och befintliga livsmedelsföretag kan ansöka om stödet. Företaget ska sysselsätta 1‑10 årsarbetskrafter. Den primära målgruppen för stödet är livsmedelsföretag som drivs av unga, utrikesfödda eller kvinnliga entreprenörer.

 

Läs mer om Stöd för utveckling av små livsmedelsföretag hos Länsstyrelsen. 

 

Kontaktperson hos Länsstyrelsen

Åsa Lindin

Telefon: 010-224 84 32
E-post: asa.Lindin@lansstyrelsen.se

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juli 2021