Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digitalisering

Samhället idag står just nu inför en digital transformation som påverkar hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Digitaliseringen öppnar samtidigt till nya möjligheter men skapar även nya utmaningar.

Inom besöksnäringen kan digitaliseringen innebära stora möjligheter för effektivisering och kvalitetsförbättring i form av nya produkter, tjänster och nya sätt boka eller uppleva. Utifrån vart du befinner dig i ditt företag eller förening så finns det olika behov. Insatserna finns nedan.

Här kan du ta del av rapporten Delning och användning av öppna data inom besöksnäringen i Örebro län. Kartläggningen har pågått under våren och inkluderat alla representanter inom Samverkansstrukturen för besöksnäringen Örebro län. 

Utmaning: Generellt sätt är utmaningarna med öppna data att det finns en relativ låg kunskap om vad som avses med öppna data och vilken nytta denna data kan leda till. Vilken data som är intressant eller vilka målgrupperna är och till vad data ska användas är exempel på vanliga frågor som ställs. Med utgångspunkt i den nya strategin för hållbar turism och växande besöksnäring och för att bättre förstå hur data kan hänga ihop med besöksnäringen valde Region Örebro län att genomföra en nulägesanalys. Syftet med nulägesanalysen var att utreda behovet av att dela och använda öppna data inom besöksnäringen och svara på följande frågor:

1. Vilka öppna data finns tillgängliga idag som är, eller skulle kunna vara, relevanta för besöksnäringen i Örebro län?

2. Vilka öppna data önskar aktörerna ta del av eller dela med andra men som saknas idag?

3. Vilken positiv effekt skulle kunna uppstå om aktörerna publicerade och använde ovan öppna data?

Lösning: Nulägesanalysen delades upp i två faser – där den första fasen avsåg att intervjua olika aktörer inom besöksnäringen och i den andra fasen användes underlaget från intervjuerna för att diskutera och prioritera vilka öppna datamängder som är mest intressanta att dela och använda. För att besvara de tre frågeställningarna intervjuades totalt 24 olika organisationer. Nio av dessa tillhörde den privata sektorn och 15 tillhörde den offentliga sektorn.

I den andra fasen deltog samtliga organisationer för att diskutera och prioritera vilka öppna datamängder som borde prioriteras. Prioriteringen baserades på datamängdernas efterfrågan, nytta och koppling till den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Resultat: Utredningen resulterade i en bruttolista med 49 olika datamängder som bedömdes främja besöksnäringen i regionen. Av dessa 49 så skapades en prioriteringslista med tio datamängder. Dessa ansågs ha en hög efterfrågan både hos offentliga och privata aktörer, samt vara viktiga utifrån ett besökarperspektiv.

Här har vi samlat digitalt utbildningsmaterial för dig som vill utvecklas och bli bättre inom ämnet digitalisering.

Utbildningen riktar sig till

För dig som driver företag eller förening i Örebro län och som vill bli bättre inom till exempel Tripadvisor, Google my business, Google Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering.

Förkunskaper

Intresse att bli digitalt sökbar i Tripadvisor, Google my business, Google Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering och har tid att ta dig igenom den digitala utbildningen.

Tripadvisor är världens största reseplattform och hjälper miljontals resenärer varje månad att göra varje resa till deras bästa resa. Resenärer över hela världen använder Tripadvisors webbplats och app för att söka bland fler än 859 miljoner omdömen och åsikter om 8,6 miljoner boenden, restauranger, upplevelser, flygbolag och kryssningar. 

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som driver företag eller förening i Örebro län och som vill bli bättre inom Tripadvisor.

Intresse att bli digitalt sökbar i Tripadvisor, Google my business, Google Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering och har tid att ta dig igenom den digitala utbildningen.

Här kommer du till sidan med digitalat utbildningsmaterial. 

För att komma in på sidan måste du ha ett lösenord.

Lösen
Örebroslott2020

Kontakt

Region Örebro län har finansierat insatsen. Kostnadsfri support finns tillgänglig. För support ta kontakt med:

Mattias Lesnik
Drottninggatan 17
702 10 Örebro
mattias@cityorebro.com
073-544 14 16

Google My Business är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper dig att marknadsföra din företagsprofil och företagswebbplats på Google Sök och Maps. Med ditt My Business-konto kan du se och kommunicera med dina kunder, redigera din företagsprofil och se hur kunderna interagerar med ditt företag på Google.

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som driver företag eller förening i Örebro län och som vill öka kunskaperna kring Google my business. Intresse att bli digitalt sökbar i Tripadvisor, Google my business, Google Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering och har tid att ta dig igenom den digitala utbildningen.

Här kommer du till sidan med digitalat utbildningsmaterial. 

För att komma in på sidan måste du ha ett lösenord.

Lösen
Örebroslott2020

Kontakt

Region Örebro län har finansierat insatsen. Kostnadsfri support finns tillgänglig. För support ta kontakt med:

Mattias Lesnik
Drottninggatan 17
702 10 Örebro
mattias@cityorebro.com
073-544 14 16

Google Analytics är ett gratis statistikverktyg från Google som du använder för att se hur dina besökare rör sig på din webbsida. Statistiken kan du använda för att göra din sida bättre och mer attraktiv för besökaren och du kan använda statistiken som underlag för din marknadsföring.

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som driver företag eller förening i Örebro län och som vill öka kunskaperna i Google analytics.Intresse att bli digitalt sökbar i Tripadvisor, Google my business, Google Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering och har tid att ta dig igenom den digitala utbildningen.

Här kommer du till sidan med digitalat utbildningsmaterial. 

För att komma in på sidan måste du ha ett lösenord.

Lösen
Örebroslott2020

Kontakt

Region Örebro län har finansierat insatsen. Kostnadsfri support finns tillgänglig. För support ta kontakt med:

Mattias Lesnik
Drottninggatan 17
702 10 Örebro
mattias@cityorebro.com
073-544 14 16

Google Ads är en onlineannonseringslösning som företag kan använda för att marknadsföra sina produkter och tjänster på Google Sök, YouTube och andra webbplatser på hela webben. Med Google Ads kan du välja specifika mål för dina annonser, som att få fler telefonsamtal eller webbplatsbesök. Med ett Google Ads-konto kan du anpassa din budget och inriktning och börja eller sluta visa sina annonser när som helst.

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som driver företag eller förening i Örebro län och som vill öka kunskaperna kring Google ads.Intresse att bli digitalt sökbar i Tripadvisor, Google my business, Google Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering och har tid att ta dig igenom den digitala utbildningen.

Här kommer du till sidan med digitalat utbildningsmaterial. 

För att komma in på sidan måste du ha ett lösenord.

Lösen
Örebroslott2020

Kontakt

Region Örebro län har finansierat insatsen. Kostnadsfri support finns tillgänglig. För support ta kontakt med:

Mattias Lesnik
Drottninggatan 17
702 10 Örebro
mattias@cityorebro.com
073-544 14 16

 

Det allra vanligaste sättet att söka efter en produkt eller en tjänst idag är via en sökmotor (Google). Undersökningar visar att ca 90 procent av alla internetanvändare använder sig av sökmotorer för att hitta den information de söker. Genom att optimera och arbeta med sökordsoptimering hjälper dig och ditt företag att synas i de olika sökmotorerna och nå ut till potentiella kunder. 

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som driver företag eller förening i Örebro län och som vill öka kunskaperna i sökordsoptimering. Intresse att bli digitalt sökbar i Tripadvisor, Google my business, Google Analytics, Google Ads och Sökordsoptimering och har tid att ta dig igenom den digitala utbildningen.

Här kommer du till sidan med digitalat utbildningsmaterial. 

För att komma in på sidan måste du ha ett lösenord.

Lösen
Örebroslott2020

Kontakt

Region Örebro län har finansierat insatsen. Kostnadsfri support finns tillgänglig. För support ta kontakt med:

Mattias Lesnik
Drottninggatan 17
702 10 Örebro
mattias@cityorebro.com
073-544 14 16

Det finns många digitala tjänster som inte kostar så mycket – och en del är till och med gratis. Almi Mälardalen erbjuder möjlighet för dig att få hjälp med utvecklandet av ditt företags digitala resa som består av tre steg.

Läs mer om Digitalisering 2020 här.

Tre steg till digital utveckling

Steg 1. Vad vill du med stöd av digitalisering ha uppnått i ditt företag? Och vad kommer krävas?

Här kommer fokus att vara att analysera ditt företags behov, styrkor och utmaningar, både från ett helhetsperspektiv men också kopplat till företagets digitala utveckling. Vi diskuterar även vikten av dina medarbetare och vem eller vilka av dessa som kan tänkas vara rätt personer för att ta företaget till en högre digitaliseringsnivå. Detta möte är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Utifrån den inledande analysen bestämmer du sedan tillsammans med Almi-rådgivaren om och i så fall hur ni kan gå vidare med ytterligare insatser med syfte att stärka din kunskap och insikt när det gäller digitaliseringens möjligheter, hur du kan öka den digitala mognaden samt skapa nya värden i företaget.

Efterföljande steg kan då vara:

Steg 2: Hur ska du ta nästa steg i ditt digitaliserings-arbete?

I detta steg får du hjälp med att ta fram en tydlig målbild och handlingsplan med prioriteringar för fortsatt digital framgång. Här får du stöd och råd av en affärsrådgivare vid två tillfällen som tar vardera två timmar.

Steg 3:Hur kommer digitaliseringen att påverka företagets ekonomi?

I detta steg kommer du och tillsammans med en affärsrådgivare från Almi att diskutera och gå igenom olika sätt att finansiera den digitala utvecklingsresan. Vi tittar på hur den framtida affären och ekonomin kommer att se ut för att öka förståelsen för hur mål och åtgärder inom digitalisering påverkar företagets ekonomi. Detta kommer förhoppningsvis ge ökad insikt om vad som driver företagets lönsamhet kopplat till den digitala utvecklingsresan som företaget gör.

Avslutande: Regionala Digi-Camp

I slutet av 2020 ges möjligheten att delta i ett regionalt Digi-Camp där du träffar andra entreprenörer och intraprenörer för att dela med dig av dina erfarenheter samt inspireras av andra företags digitala transformation. Under dagarna kommer det ges inspiration, kompetens och nätverkande i syfte att hålla i sitt utvecklingsarbete och skapa långsiktiga strukturer i arbetet med digitalisering.

Här anmäler du ditt intresse och kan komma i kontakt med rådgivare hos Almi Mälardalen. 

 

Som företagare har du alltid mycket att göra och det kan göra det svårt att hinna med den digitala kommunikationen. I den här artikeln får du därför konkreta tips på saker du kan optimera, effektivisera och automatisera för att maxa din närvaro på internet och sociala medier.  

Läs hela artikeln här. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2024