Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöttning i klimatarbetet

Driver du ett besöksnäringsföretag som erbjuder produkter inom natur- och ekoturism? Vill du utveckla produkten och eller ställa om din verksamhet till ändrade förutsättningar till följd av pandemin, klimat­omställningen och den digitala strukturomvandlingen?

Energikontoret i Örebro län arbetar med att stötta i energi- och klimatarbetet tillsammans med energi- och klimatrådgivarna. Vi hjälper till i en stor bredd av områden.

Vill du installera solceller? Felicia Elmström på energikontoret och Mats Brengdahl som energi och klimatrådgivare kan hjälpa dig med detta.

Har du en livsmedelsbutik eller restauranger som vill göra en energigenomgång? Kontakta Roland Dahl så berättar han mer.

Är du fastighetsägare gå gärna med i Fastighetsnätverket som arbetar med allt från energieffektivisering, hållbara byggnader till smart styrning. Mer information finns på fastighetsnatverket.se/ 

Resor och transporter ger utsläpp som påverkar hälsan och klimatet. Vill du minska dessa utsläpp så prata med Katja Hagström om olika förnybara
drivmedel eller Mirja Mattsson om att resa mindre.

Läs mer och ta kontakt Energikontoret i Örebro län eller kontakta dem här.

energikontoret.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2024