Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fakta, analys och statistik för besöksnäringen i Örebro län

Turismkonsumtionen i Sverige uppgick 2021 till 249 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 16% jämfört med år 2020. Svenska turisters konsumtion i Sverige var 192 miljarder kr under 2021, vilket kan jämföras med 206 miljarder föregående år. Sveriges besöksnäring sysselsätter totalt 101 451 personer, vars antal har sjunkit med 1,5% sedan 2020.

Fakta, analys och statistik för besöksnäringen i Örebro län

Utländska turisters konsumtion i Sverige uppgick till 57 miljarder under 2021, i jämförelse med knappt 100 miljarder innan pandemin, år 2019. Svenska turisters konsumtion år 2021 i Sverige utgjorde 77 procent.

Örebro län har idag ca 2 700 företag och föreningar inom besöksnäringen. Av dessa är 1 279 aktiebolag och 1 412 övriga bolagsformer. I dessa aktiebolag finns tillsammans ca  6 200 anställda, varav delbranscher ”Restaurang” och ”Livsmedel” har den största andelen anställda.

Besöksnäringen består av branscherna resa, bo, äta, göra och handla. Den största delbranschen i vårt län är ”Aktiviteter” som utgör 826 verksamheter, följt av ”Shopping” och ”Restaurang”.

Under 2021 hade Örebro län nästan 1,3 miljoner gästnätter, varav ca 200 000 bestod av utländska besökare vilket utgör 15% av länets gästnattsvolym.

Alla dessa verksamheter utgör tillsammans en nettoomsättning av 5,2 miljarder kr. 

Siffrorna baseras på 2021-2022 års verksamhetsår.

Besöksnäringen i Sverige består till största delen av mindre företagare

Besöksnäringen i Sverige består till största delen av mindre företagare och har en viktig och betydelsefull roll för regionernas och destinationernas attraktionskraft. I Örebro län omfattas besöksnäringen främst av enmansföretag och mikroföretag. Insatserna på webben presenteras tillsammans med främjare i Örebro län och syftar till att stärka företagen och besöksnäringsbranschen. Besöksnäringen inkluderas av följande branscher:

besöksnäringen 5 branscher.png

 

ÖMS - Östra Mellansverige

Region Örebro län ingår i noduppdelningen Östra Mellansverige, dvs ÖMS, som utöver vårt län består av Västmanland, Östergötland, Uppsala och Sörmland. Tillsammans arrangerar vi varje år en kunskapsdag för våra regioners politiker, förtroendevalda och kommunala tjänstemän som arbetar med besöksnäring och samhällsplanering.

Vi tittar även gemensamt på olika projekt och arbetssätt som kan stärka oss och våra företag för att bli en starkare röst och ett större sammanhang. Vi köper även in gemensam statistik för ÖMS som årligen presenteras i en indikatorrapport.

2022 - Rapport visar att besöksnäringen fortsätter att växa efter pandemin

ÖMS indikatorrapport visar besöksnäringens utveckling för att lyfta besöksnäringens betydelse.

I årets rapport som WSP tagit fram finns statistik som visar att Örebro län har utvecklats starkare än merparten av de övriga fem länen i Östra Mellansverige. Statistiken visar också att antalet sysselsatta ökat med 21 procent sedan år 2010 i regionen.

Besöksnäring 2020

Analys av den lokala uthyrningsmarknaden i Örebro län 

Rapporten bygger på data insamlad från Airbnb den 8 juni om bokningsläget mellan den 19 juni och 23 augusti i Örebro län. Airbnb publicerar ingen officiell statistik. Vi har i stället låtit ett skript hämta information om samtliga
Airbnb-boenden i Sverige, samt deras tillgänglighet inför sommaren.

Rapporten har tagits fram av Newsworthy och du kan ta del av den här.

Tillväxtverket är den statliga myndighet som av Sveriges regering är ombedd att samordna den nationella besöksnäringen utifrån perspektivet statistik, finansiella utlysningar, spaningar och scenarion samt analys. 

Här finns statistik kring turism från Tillväxtverket.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 september 2023