Örebroregionens Turismakademi

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fakta, analys och statistik för besöksnäringen i Örebro län

Turismkonsumtionen i Sverige uppgick 2019 till 306 miljarder kronor, vilket är en ökning på 5 miljarder kronor jämfört med föregående år. Svenska turisters konsumtion i Sverige var 206 miljarder och ökade med 2,3 procent jämfört med föregående år.

Fakta, analys och statistik för besöksnäringen i Örebro län

Utländska turisters konsumtion i Sverige uppgick till knappt 100 miljarder år 2019. Jämfört med föregående år motsvarar det en minskning på 2,5 procent. Svenska turisters konsumtion i Sverige utgjorde 67 procent medan 33 procent bestod av utländsk turismkonsumtion i Sverige.

Örebro län har idag drygt 2 600 företag och föreningar inom besöksnäringen. Av dessa är 960  enskilda firmor och 1 261 aktiebolag. I dessa aktiebolag finns tillsammans ca  5 200 anställda, varav ”Restaurang” som delbransch har den största andelen med ungefär 1 700 st. anställda.

Besöksnäringen består av branscherna resa, bo, äta, göra och handla. Den största delbranschen i vårt län är ”Aktiviteter” som utgör 770 verksamheter, som följs av ”Restaurang” med sina 690 verksamheter av länets totala 2 597. 

Under 2019 hade Örebro län drygt 1,3 miljoner gästnätter, varav ca 300 000 bestod av utländska besökare vilket utgör 23% av länets gästnattsvolym.

Alla dessa verksamheter utgör tillsammans en nettoomsättning av 6 miljarder kr. 

Siffrorna baseras på 2019 års verksamhetsår.

Besöksnäringen i Sverige består till största delen av mindre företagare

Besöksnäringen i Sverige idag består till största delen av mindre företagare och har en viktig och betydelsefull roll för regionens attraktionskraft. Få företagare inom besöksnäringen (framför allt de mindre) har tidigare varit i kontakt med stödfrämjarna och därmed inte heller kunnat ta del av stöd, rådgivning eller insatser. På webben har vi därför inkluderat de stödfrämjare som finns och som kan hjälpa dig som företag att utvecklas eller få råd och stöd, förutsatt att du vill utvecklas förstås.

Insatserna på webben presenteras tillsammans med främjare i Örebro län och syftar till att stärka företagen och besöksnäringsbranschen. Besöksnäringen inkluderas av följande branscher:

besöksnäringen 5 branscher.png

 

ÖMS - Östra Mellansverige

Region Örebro län ingår i noduppdelningen Östra Mellansverige, dvs ÖMS, som utöver vårt län består av Västmanland, Östergötland, Uppsala och Sörmland. Tillsammans arrangerar vi varje år en kunskapsdag för våra regioners politiker, förtroendevalda och kommunala tjänstemän som arbetar med besöksnäring och samhällsplanering.

Vi tittar gemensamt på olika projekt och arbetssätt som kan stärka oss och våra företag för att bli en starkare röst och ett större sammanhang. Vi köper även in statistik för ÖMS tillsammans.

Ta del av rapporten här: 

Analys av den lokala uthyrningsmarknaden i Örebro län 

Rapporten bygger på data insamlad från Airbnb den 8 juni om bokningsläget mellan den 19 juni och 23 augusti i Örebro län. Airbnb publicerar ingen officiell statistik. Vi har i stället låtit ett skript hämta information om samtliga
Airbnb-boenden i Sverige, samt deras tillgänglighet inför sommaren.

Rapporten har tagits fram av Newsworthy och du kan ta del av den här.

Tillväxtverket är den statliga myndighet som av Sveriges regering är ombedd att samordna den nationella besöksnäringen utifrån perspektivet statistik, finansiella utlysningar, spaningar och scenarion samt analys. 

Här finns statistik kring turism från Tillväxtverket.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 januari 2022