Örebroregionens Turismakademi

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Affärsutveckling och rådgivning

Affärsutveckling innebär att du skapar ett långsiktigt värde för ditt företag och dina kunder. Kortfattat kan man säga att det innefattar allt som får ditt företag att vidareutvecklas och växa. Teori, handling, företagets vision, mål, strategi, ekonomi, marknad, ledarskap, produktutveckling samt försäljning. Nedan har vi samlat de insatser som finns att ta del av för att jobba mer med dessa frågor.

 

 

Kurser och rådgivning för dig som har ett boende, servering, gårdsbutik, erbjuder aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet på landsbygden

Under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring" ordnar vi kurser och rådgivning för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering,  gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Alla företag som tillhör målgruppen är välkomna att delta på aktiviteterna!

Kurser, företagsbesök och rådgivning utvecklar besöksföretaget

Vi vill stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi erbjuder en kombination av kurser, studiebesök och enskild rådgivning inom de olika temana. Syftet är att skapa ett upplägg där du som deltagare har möjlighet att varva gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget. Syftet är också att erbjuda en möjlighet att träffas och skapa nätverk.

I möjligaste mån lägger vi kurser ute på besöksföretag som ingår i målgruppen.

Aktiviteterna vänder sig till dig som har

Ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen med boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet och
är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Läs mer om Smakrik och blomstrande besöksnäring här.

Att jobba aktivt med affärsutveckling är en nyckel till att bli en framgångsrik företagare. Vi hjälper dig och stöttar dig i ditt utvecklingsarbete med beprövade verktyg och arbetsmetoder, antingen individuellt och i grupp med andra besöksnäringsföretagare i samma situation. Vi hjälper alla oavsett om ditt företag är i startfas eller om du är redo att ta nästa steg. Kontakta Almi för mer information eller för att boka en tid. 

Här kan du läsa om några saker som Almi kan hjälpa dig med:

 

Kontakter på Almi

Maria Nordström

Telefon: 019-17 48 20

E-post: Maria.Nordstrom@almi.se

Sabina Schnegotzki

Telefon: 070-617 48 08

E-post: sabina.schnegotzki@almi.se

 

Turism och besöksnäring efter corona

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Coronakrisen har haft och har alltjämt mycket stora negativa ekonomiska effekter på internationell turism och besöksnäring, där efterfrågan i vissa delar av näringen sjunkit till nära noll. Krisen har också påverkat synen på och förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Ännu har vi inte facit över krisens konsekvenser.

Både globalt och i Sverige har initiativ tagits för att mildra krisens negativa effekter. Dessa kan delas in i några huvudkategorier: skydd av människor, säkerställande av företags överlevnad och koordineringsinsatser. Parallellt med det arbete som bedrivs för att stödja näringslivet genom krisinsatser har ett stort omställningsarbete drivits i såväl företag och branschorganisationer som i regioner och andra delar av besöksnäringens aktörssystem. Många vittnar om en stor förmåga att agera snabbt och kreativt samt med ökad förmåga att samarbeta.

Scenarioanalys med tre scenarier

Som stöd för fortsatt planering och prioritering inkluderar rapporten en scenarioanalys med tre möjliga scenarier med olika ambitionsnivåer. Scenarioanalysen visar att oavsett vägval och ambitionsnivå kommer svensk turism och besöksnäring samt dess aktörssystem framöver att möta både risker och möjligheter. Beroende på hur hög ambitionsnivån är och hur stort fokus som läggs på olika prioriteringar kommer utfallet att variera.

Läs nuläges- och scenarioanalys från Tillväxtverket här.

 

nuläges och scenarioanalys.PNG

Rådgivining från Länsstyrelsen 

Du har väl inte missat Länsstyrelsens erbjudande om rådgivning på det egna företaget? Det är ditt företags behov som styr hur omfattande rådgivningen ska vara. Du betalar bara 30 procent av den totala rådgivningskostnaden. Ta chansen att få hjälp inom följande ämnesområden:

 • Att bygga försäljningen kring en historia - Storytelling
 • Tillgänglig besöksverksamhet
 • Inred din gårdsbutik
 • Trädgårdsdesign - Med trädgården som skyltfönster
 • Matlagning - Höj matupplevelsen

Kontakta någon av Länsstyrelsens rådgivare redan idag, det här är ett tillfälle du inte får missa!

Ladda ner broschyren om rådgivningen här. 

Energikontoret i Örebro län arbetar med att stötta i energi- och klimatarbetet tillsammans med energi- och klimatrådgivarna. Vi hjälper till i en stor bredd av områden.

Tips och rådgivning för dina elkostnader

Vintern närmar sig med stora steg. Priserna på el riskerar att bli väldigt höga och vi förstår att du som arbetar inom besöksnäringen kämpar för att sänka elkostnaderna på olika sätt.

Ett första tips är att ta reda på var ni använder onödigt mycket energi idag och om det går att byta ut viss utrustning mot mer energisnåla alternativ. Involvera gärna den egna personalen. De kan verksamheten bäst och sitter kanske på egna förslag på åtgärder. Det kan bland annat handla om att byta ut belysningen till LED-lampor eller att stänga av ventilation och fläktar som står på i onödan. Med enkla åtgärder kan många företag snabbt spara cirka 10 procent.

Hör gärna av dig till Stefan Bernström så berättar hanmer om hur vi kan hjälpa dig.

E-post: stefan.bernstrom@regionorebrolan.se
Telefon: 019-602 63 24

 • Vill du installera solceller? Felicia Elmström på energikontoret och Mats Brengdahl som energi och klimatrådgivare kan hjälpa dig med detta.
 • Har du en livsmedelsbutik eller restauranger som vill göra en energigenomgång? Kontakta Roland Dahl så berättar han mer.
 • Är du fastighetsägare gå gärna med i Fastighetsnätverket som arbetar med allt från energieffektivisering, hållbara byggnader till smart styrning. Mer information finns på fastighetsnatverket.se/ 
 • Resor och transporter ger utsläpp som påverkar hälsan och klimatet. Vill du minska dessa utsläpp så prata med Katja Hagström om olika förnybara
  drivmedel eller Mirja Matsson om att resa mindre.

Läs mer och ta kontakt Energikontoret i Örebro län eller kontakta dem här. 

energikontoret.PNGHade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 mars 2021