Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så tog vi fram regionala platsberättelsen

Örebro län är en fantastisk plats att besöka när det handlar om besöksnäring. Men vad är Örebro län och vilken är vår unika berättelse för platsen? Precis det, ville vi ta reda på tillsammans med experterna från Placebrander. I denna process fanns en mindre arbetsgrupp, referensgrupper, en Teamsgrupp och så träffades vi till stormöten. Den 25 januari 2024 lanserade vi Vår plats – din berättelse.

Vår platsberättelse kan bland annat bidra till

  • Gemensamma budskap för starkare kommunikation.
  • Underlag till dig som företagare att inspireras av i din egna marknadsföring, hemsida och sociala medier.
  • Stärka den regionala stoltheten.
  • Att stå på en bredare grund för att öka attraktionskraften för, region, destination, kommun och företagare.
  • Bra underlag för kommunerna och aktörer att använda i de egna dokument och strategier.
  • Bidrar till att öka försäljning och lönsamhet inom besöksnäringen.

Här kan du ta del av resultatet i attitydundersökningen

Enligt en attitydundersökning som genomfördes sommaren 2023 är associationen till Örebro län väldigt smal. Både hos oss invånare och besökare från angränsande län och Mälardalen. De främsta associerade besöksmålen är Slottet, Wadköping och Gustavsvik. Alla belägna i Örebro stad. Genom en regional platsberättelse vill vi öka bredden av associationer och medvetengöra länets fantastiska utbud av besöksmål, upplevelser och evenemang. Inom natur, måltid och kultur.

Så här såg processen ut

Den 31 augusti 2023 startade vi processen där Placebrander var vår ledande konsult. I denna process finns en mindre arbetsgrupp, referensgrupper, en Teamsgrupp samt planerade stormöten.

ny process.jpg

 

Stormöte den 8 november

Vi samlades för en gemensam träff med med workshop där det kom ca 50 personer från länets besöksnäringsföretag samt representanter från andra stora aktörer och våra 12 kommuner.

Var med och påverka!

Vill du som företagare inom besöksnäringen i Örebro län veta mer om processen eller vara med i vår referensgrupp som en del av platsberättelsens påverkan?

Hör av dig till vår utvecklingsledare Linda Gustafsson.

Den 25 januari 2024 kommer vi att bjuda in till en heldag i Askersund för att lansera berättelsen, dess implementering, användning och tillgänglighet. 

Kontakter

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 januari 2024