Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vill du vara med oss i matchmakingarbetet?

Till och börja med måste du känna att det här verkligen är något ni vill satsa på och företaget måste ha en förståelse för arrangörernas krav och behov, samt vara beredd på att skapa en egen relation till återförsäljarna.

Långsiktigt arbete som genererar affärer om cirka 2-3 år

Företag som aktivt önskar ingå i matchmaking mot researrangörsledet ska uppnå följande kriterier.

  • Har en utsedd kontaktperson som för dialogen med Region Örebro läns kontaktperson.
  • Företagets kontaktperson är insatt i avtal, förhandling, prissättning och provision.
  • Hemsida är översatt till engelska (eller fler relevanta språk)  med uppdaterad information för researrangörerna och dess kunder.
  • Företagets kontaktperson medverkar i de sammankallande nätverksträffarna samt det utvärderingsmöte som sker i oktober varje år.
  • Lämnar överenskomna produkter, upplevelser, priser samt kvalitativa bilder/film senast mars varje år (ett år i förväg) till Region Örebro läns kontaktperson. Informationen är fri att användas i marknadsföring och försäljning. All information bör vara på engelska.
  • Bekräftar en inkommande förfrågan inom 24 timmar för respons av dialo
  • Efter genomförd matchning ansvarar företaget för dialog med researrangören samt förhandling, avtal och bokning.
  • Vid eventuella visningsresor, med frivillig medverkan, står region Örebro län för 50 procent av företagets specificerade kostnader gällande boende, aktiviteter samt mat. Övrig kostnad ansvarar företaget själva för. Dryck står besökaren själv för.

Vad är ett incoming-företag?

Lär dig om vad ett incoming-bolag gör, vilken roll de har i värdekedjan och hur de förhåller sig till leverantör, researrangör, resebyrå och slutkund. Här beskrivs också de olika parterna i värdekedjan, samt en genomgång av de turistiska segmenten ”Leisure”, ”FIT”, ”MICE” och ”Technical visits”. Kolla in filmen här.

Hur jobbar ett incoming-företag?

Lär dig mer om hur ett incoming-bolag arbetar. Dess roll, kompetenser, paketering, prissättning och försäljningsprocessen. Vilka kompetenser som ett incoming-bolag besitter, allt från kunskapen om vad kunden efterfrågar, hur de ser på konkurrens, till paketering och prissättning. Hur ser försäljningsprocessen ut? Från leverantör till slutkund. Kolla in filmen här. 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 november 2021