Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Resegarantier - en kvalitetsstämpel för ditt företag

Resegarantin är även en trygghet för dina resenärer så de inte ska förlora några pengar om deras resa ställs in eller avbryts. Du som säljer eller marknadsför arrangemang som omfattas av resegarantilagen ska ställa resegaranti. Vi hjälper dig reda ut vad som gäller.

Att ställa resegaranti är en kvalitetsstämpel som visar att du är en seriös leverantör. Om en resa ställs in eller avbryts, och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören ska ersättningen täcka det som resenären har betalat för resan och kostnader för eventuell hemresa. Det vanligaste skälet till att resegarantin används är att reseföretag går i konkurs. Resegarantinämnden som beslutar om vilka resenärer som ska få ersättning och ersättningens storlek.

För vilka resor gäller resegaranti?

Resegarantier gäller för paketresor och vissa andra researrangemang. Du som reseaktör har skyldighet att anmäla din verksamhet. I Resegarantilagen framgår vilka resor som omfattas av resegarantin. Storleken på resegarantin beräknas individuellt på varje verksamhet. Det finns olika sätt att ställa garanti för dina resenärer. Du kan göra det direkt via Kammarkollegiet eller som medlem i branschorganisationerna Visita eller LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Kammarkollegiet har samlat bra information angående resegarantier här

Paketreselagen internationell marknad

I den här filmen kommer du lära dig vad paketreselagen innebär för dig som arrangör av paketresor. Hur definieras paketresor och vilka undantag från lagen finns det. Vilka krav ställer det på dig som researrangör.

Lagen trädde i kraft 2018 och bygger på ett tvingande EU-direktiv, vilket innebär att alla medlemsländer måste införa reglerna – Sverige kan alltså inte avtala bort lagen. Paketreselagen är tvingande för alla resor som omfattas av lagen, oavsett om resan riktar sig till konsumenter eller affärsresenärer.

paketreselagen.JPG

Resegarantilagen internationell marknad

Resegarantilagen har funnits i Sverige sedan slutet av 1960-talet och den kompletterades senare med paketreselagen. Den nuvarande resegarantilagen trädde ikraft 2018 och bygger på samma direktiv som paketreselagen.

Till skillnad från paketreselagen så innehåller inte direktivet detaljbestämmelser för resegaranti, utan det finns bara en bestämmelse om att medlemsstaterna har en skyldighet att se till att resenärer är skyddade om arrangören går i konkurs.

Resegarantilagen.JPG

Ändringar i paketreselagen

Normalt sett har man inte rätt att ensidigt ändra i ett avtal utan avtal ska hållas enligt vad man avtalat om. Om motparten inte godtar en ändring, så har man inte rätt att göra ändringar i avtalet. I Paketreselagen ges dock vissa möjligheter att ändra avtalet och det beror oftast på att man köper en paketresa så lång tid i förväg.

paketreselagen del 2.JPG

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 november 2021