Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hållbar turism

Hållbar turism

Den kanske vanligast förekommande definitionen är från Brundtlandkommissionen 1987: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Tre delar utgör basen i hållbarhetsaspekten för ansvarsfull turism:

1. Miljönytta – ekologisk hållbarhet

Vilka ekologiska värden bidrar t ex hotellet med lokalt? Hur ser driften och eco-designen ut? Hur ser destinationens bärkraft ut? Vi vill undvika överturism, vi marknadsför hellre underturism. Hur kan CO2 effekten reduceras och balanseras.

2. Samhällsnytta – social hållbarhet

Vi ser på de sociala värdena som hotellet bidrar med lokalt. Används lokal arbetskraft och kompetensutvecklas de på plats. Lyfts kulturarvet fram i verksamheten. Arbetar man med t ex hälsofrämjande aktiviteter, utbildning på plats.

3. Affärsnytta – ekonomisk hållbarhet

Hur bidrar hotellet med att generera inkomst lokalt? Köper man in lokala produkter, tjänster och service? Stöttar man naturvård eller kulturarv av olika slag.

Varför vi behöver hållbar turism?

Hur ska vi tänka för att nå hela vägen i vårt hållbarhetsarbete? Lyssna på Tina Frisk som berättar om varför vi behöver hållbar turism, vad som är skillnaden mellan hållbar och ansvarsfull turism samt hur vi kan konkretisera hållbarheten i våra verksamheter. Tina går även in på vilka ansvarsfulla åtgärder som behöver göras. Kolla in filmen här. 

Kunskap kopplat till besöksnäringen och hållbarhet - Visit Sweden 

Här publicerar Visit Sweden relevant kunskap kopplat till besöksnäringen och hållbarhet. Bland annat föreläsningar där vi bjudit in specialister inom olika ämnesområden. 

Ta del av filmerna här. 

Hållbar paketering på internationell marknad

Hur bra är vi i branschen på att paketera och kommunicera och faktiskt leverera hållbar turism? Ansvarsfulla turismverksamheter står fortfarande för en för liten den av den totala marknadsandelen och vi vet att det här är ett affärstillfälle där vår bransch kan bidra till att göra skillnad. Men för att våra resenärer ska förstå vad hållbar turism innebär så är det viktigt att de får uppleva det på plats. De behöver få uppleva innebörden av hållbar turism dvs se, höra, göra och känna de ansvarsfulla och hållbara åtgärder som är gjorda i verkligheten. Kolla in filmen här. 

Hållbarhet ur besökarens perspektiv

Onsdagen den 23 februari sändes webbinariet "Hållbarhet ur besökarens perspektiv", i en serie som Visit Sweden gör tillsammans med Tillväxtverket. Här kan du ta del av den. 

Sweden is the World´s most sustainable tourist destination

The global market research company Euromonitor International named Sweden the most sustainable holiday destination of 2021. The result was announced on March 12th at ITB, the world's largest travel fair in Berlin. Läs mer här (på engelska).

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 november 2023