Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bilden av Sverige

Visit Sweden jobbar tillsammans med andra Sverigefrämjare för att stärka varumärket Sverige. Att veta vad som driver resenärernas besök till Sverige är viktigt för att nå dem med rätt budskap.

Olika undersökningar om Sverigebilden

Ta del av Visit Sweden undersökningar här.

Resenärernas bild av Sverige som land och resmål - Brand Tracking 2023 September 2023.

Idag är bilden av Sverige mer mångfacetterad och komplex än tidigare och nya berättelser utmanar den traditionella bilden av landet. I den senaste varumärkesundersökningen - Visit Sweden Brand Tracking 2023 - ser vi att bilden av resmålet Sverige är fortsatt mycket positiv.

Omvärldens bild av Sverige - Nations Brand Index och Good Country Index

November 2023. Sverige som varumärke är starkt och i 2023 års Nation Brands Index hamnar Sverige på en 10:e plats bland de 60 länder som ingår i studien. Vår position är stabil över tid och i linje med hur Sverige har rankats det senaste decenniet.

Sveriges varumärke som nation är starkt

Sverige – ett progressivt land

En positiv bild av Sverige främjar handel, attraherar besökare, ökar investeringar och kunskap till Sverige. Därför arbetar Visit Sweden sedan flera år tillbaka tillsammans med Svenska Institutet, Business Sweden, Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet och Kulturdepartementet med en gemensam plattform för kommunikation av Sverigebilden. Progressivitet är den övergripande positionen i varumärkesplattformen för Sverige.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 december 2023