Örebroregionens Turismakademi

Logo for the website Logo for the website

Hållbarhet

Klimatsmarta investeringar för dig och din verksamhet är ett stort och viktigt steg mot hållbar turism. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Nedan har vi samlat de insatser och seminarier som just nu är tillgängliga inom detta område.

 

 

Kartläggningen Hållbar Turism

För att öka takten för hållbar turism och besöksnäring i Sverige behöver vi fortsätta jobba tillsammans utifrån våra olika roller och ansvar. I Sverige ligger vi i framkant men vi behöver göra ännu mer och det gäller oss alla oavsett om man jobbar nationellt, regionalt eller lokalt. En viktig del är att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra. 

I den tredje delen av seminarieserien med Visit Sweden och Tillväxtverket tillsammans med besöksnäringen handlar det om frågor som hållbar turism och besöksnäring i Sverige.

I seminariet fokuserar man på hållbarhet i praktiken och tar upp olika exempel på aktörer som arbetar med hållbarhet idag.

Lyssna på Region Örebro läns utvecklingsledare Linda Gustafsson när hon berättar om den kartläggning som gjordes utifrån besöksnäringens behov. 

Klicka på bilden för att ta del av Lindas samtal (hennes del börjar vid 4.40). 

hållbar turism - kartläggning.PNG

Hållbarhetsdagen 2021

Lär dig mer om hållbar turism utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

För vem: Företag och föreningar inom besöksnäringen, tjänstepersoner och politiker i Örebro län.

Här kan du ta del av dagen

Hållbarhetsdagen 2021.PNG

Under Hållbarhetsdagen 2021 lyssnade vi bland annat till Ylva Linder, Hållbarhetschef på Liseberg AB, Per J Andersson som pratade utifrån ämnet "Om resande och tågkärlek" och Sara Bronner som presenterade en kartläggning av Hållbar Turism i Örebro län.

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer

Carin Persson, Tillväxtverket 

Ylva Linder, Hållbarhetschef på Liseberg AB 

Sara Bronner presenterar kartläggning av Hållbar Turism i Örebro län

Per J Andersson - Om resande och tågkärlek 

Program:

08.30 Välkommen till Hållbarhetsdagen.
08.40 Carin Persson, Tillväxtverket.
08.55 Ylva Linder, Hållbarhetschef på Liseberg AB.
09.40 Goda exempel av hållbara företag.
09.50 Kaffe
10.05 Sara Bronner presenterar kartläggning av Hållbar Turism i Örebro län. 
10.30 Länet pitchar om kommande insatser till företagen.
10.40 Per J Andersson - Om resande och tågkärlek.
11.10 Panelsamtal – Tågentreprenörer i samtal om trender, möjligheter och paketering för att stärka regionens reseanledningar.
11.30 Prisutdelning Turismpriset.
11.45 Summering av dagen.
12.00 Avslut

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet. 

Anmäl dig till dagen här.

 

Om deltagarna

Ylva Linder, Hållbarhetschef Liseberg

Liseberg har som målsättning att bli världsledande inom hållbar parkverksamhet senast under 2025. För att nå dit har nöjesparken satt upp fem hållbarhetsmål och 22 delmål som följs upp varje år. I våras rankades Liseberg som Sveriges mest hållbara varumärke inom rese- och turismbranschen enligt svenska konsumenter.

Om resande och tågkärlek 

När Per var ung på 1980-talet tog nästan alla som skulle till kontinenten tåget. Sen kom lågprisflyget och förändrade allt. Men för klimatets skulle är det dags för en renässans. Redan nu är nattågen från Sverige till Tyskland tillbaka – och fler internationella långdistanståg ska det bli. Tar du tåget är du med och räddar planeten, samtidigt som resan blir mer innehållsrik med fler spännande möten och vackra vyer. Per J Andersson är en av grundarna av tidningen Vagabond, författare till reportageboken ”Ta tåget – på spåret genom historien, samtiden och framtiden” (Ordfront förlag 2019) och programledare för Räls i P1.

Här berättar han hur man gör för att boka tåg till utlandet, varför Interrail lönar sig, vilka tågsträckor som är vackrast och varför ett tåg som drivs av el alltid kommer att vara mer miljövänligt än en elbil. Dessutom bjuder han på några kul anekdoter från sina tågresor runtom i Europa.

 

 

En hållbar framtid är allas ansvar - givetvis även besöksnäringens. För att bidra till en utveckling som ger framtida generationer samma möjligheter som dagens, så arbetar Region Örebro län aktivt med att främja och stärka en mer hållbar utveckling av turism- och besöksnäringen i länet. Den här kartläggningen är ett viktigt verktyg i arbetet.


Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är utgångspunkten för utvecklingen i regionen. För att målen ska nås så krävs det att alla tar ansvar för dem - länder, regioner, företag och organisationer. När vi arbetar för en tillväxt och utveckling av besöksnäringen i vår region är det en självklarhet att vi samtidigt säkerställer att det sker på ett sätt som bidrar
till att vi når de globala målen.


Inriktningen för besöksnäringen i den regionala utvecklingsstrategin är att öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang, att höja exportmognaden för små och medelstora företag inom besöksnäringen, samt att stärka länets attraktionskraft genom ökad samordning och paketering av besöksmål och besöksattraktioner. Detta är ett arbete vi ska göra med samtidig hänsyn till människor och miljö.

Ta del av rapporten här

 

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

Enskild rådgivning

Du som är lantbrukare kan få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning. För dig som är företagare på landsbygden finns möjlighet att få rådgivning inom företagande. Rådgivningen är kostnadsfri eller subventionerad. Se längre ner på sidan vilka områden vi erbjuder rådgivning inom.

Utbildningsaktiviteter

Utbildningsaktiviteterna riktar sig främst till dig som är lantbrukare eller anställd inom lantbruk men även till dig som driver annan  företagsverksamhet på landsbygden. Aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Länsstyrelsen anordnar

  • Kurser
  • Fältvandringar
  • Studieresor

Läs mer om kompetensutveckling och rådgivning här.

Att arbeta för hållbar turism

I Tillväxtverkets rapport Att arbeta för hållbar turism kan du lära dig mer om hur organisationer kan gå tillväga för att bli mer effktiva i sitt arbete med hållbar utveckling av turism. Målet är att gå från en händelsestyrd utveckling inom hållbarhetsområdet, till ett strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.

Rapporten är metodinriktad och bygger på erfarenheter från de sju regionala projekten inom regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU). Rapporten riktar sig i första hand till offentliga eller privata organisationer som arbetar med turismutveckling, men metoderna kan även användas av andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling.


För varje processteg ges förslag på metoder och tips för genomförande. Väsentlighetsanalys och intressentanalys ger till exempel hjälp att prioritera vad som är viktigt. För att stötta arbetet med det praktiska genomförandet har mallar tagits fram för olika metoder, med och utan exempel.

Läs mer på Tillväxtverkets sida om publikationen Att arbeta för hållbar turism.

 

Att arbeta för hållbar turism.PNG

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 8, 2021