Örebroregionens Turismakademi

Logo for the website Logo for the website

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen inom besöksnäringen handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla företagets personal och dem och behålla dem i företaget samtidigt som dagens turister och besökare är resvana och efterfrågar en allt högre nivå på både kunskap och service.

Digitaliseringen har ökat

Under pandemin har digitaliseringen ökat och i framtiden kommer automatisering och teknisk utveckling att möjliggöra specialanpassade lösningar men också ställa krav på det personliga bemötandet. Nedan har vi samlat de insatser som finns att ta del av inom detta område.

Kompetensutveckling ger ny och värdefull kunskap

Genom kompetensutveckling tar man in ny och värdefull kunskap till företaget som kan bidra till en utveckling av hela affärsidén. Det i sin tur kan bidra till att företaget växer och ni når nya marknader och kunder. Detta ställer stora krav på företagen att hitta rätt kompetens.

Via verksamt.se under driva hittar du material som kan ge dig stöd i arbetet tillsammans med bra tips på olika utbildningar.

Utbildningar för dina anställda

Om du för tillfället har drabbats av stopp i produktionen eller i försäljningen kan kompetensutveckling vara ett sätt för att förbereda innan företaget kommer igång igen. 

Läs mer om olika utbildningar här. 

 

Samverkan med utbildningsaktörer som bedriver utbildningar inom yrken till arbete inom besöksnäringen är av viktigt. Ni kan vara med att påverka utbildningsutbudet och erbjuda praktikplatser som sedan kan leda till bra rekryteringar. 

Via vux.regionregionorebrolan.se hittar du samtliga yrkesutbildningar som erbjuds i länet.

Tips på kurser och utbildningar

Här kan du ta del om tips på kurser och utbildningar som kan bidra med kompetensutveckling.

 

 

Projekt Besökskraft är en kompetensutvecklingssatsning för att du som är verksam inom besöksnäringen ska få en stärkt ställning på arbetsmarknaden och för att näringen ska fortsätta vara attraktiv, hållbar och bidra med goda arbetstillfällen.

Kompetensevent under 2021

Det är många delar av den strategiska kompetensförsörjningen som ska fungera för att arbetet med en ständigt lärande och attraktiv organisation ska ge frukt och resultat. I Besökskraft kommer vi tillsammans arbeta parallellt med kompetensinsatser för individen och utvecklingsinsatser för företaget – allt för att bygga upp organisationens förmåga att ta tillvara på den nya kompetensen på bästa sätt. Under året kommer en serie kunskapshöjande event ta plats, med fyra teman som på olika sätt stärker ditt företags förmåga till strategisk kompetensförsörjning.

Kompetensevent #1 - Att synliggöra kompetens

Den 18 februari kl. 9-12 bjuder Besökskraft in till årets första gemensamma kompetensevent online. Det är en del av en serie kunskapshöjande event där syftet är att utveckla företagets förmåga till strategisk kompetensförsörjning. 

Temat är "Att synliggöra kompetens" och handlar om hur vi kan inventera, kartlägga och validera kunskap hos individen och inom företaget. Eventet riktar sig till ledare och chefer med personal- och/eller rekryteringsansvar.

Förmiddagen kommer bland annat innehålla:

• Verktyg för validering och kompetenskartläggning   

• Inspiration och verkliga exempel från branschen  

• Möjlighet till dialog med andra företag i projektet 

Anmäl dig till kursen här. 

 

Projekt Besökskraft är en kompetensutvecklingssatsning för att du som är verksam inom besöksnäringen ska få en stärkt ställning på arbetsmarknaden och för att näringen ska fortsätta vara attraktiv, hållbar och bidra med goda arbetstillfällen.

Kompetensevent #2 - Framtidens kompetens

Vilka kompetenser behöver vi på vår resa framåt? Under kompetensevent #2 blickar vi framåt och fokuserar på trender och utmaningar som kräver nya kompetenser, t.ex. digitaliseringen inom besöksnäringen. Datum ej satt.

Projekt Besökskraft är en kompetensutvecklingssatsning för att du som är verksam inom besöksnäringen ska få en stärkt ställning på arbetsmarknaden och för att näringen ska fortsätta vara attraktiv, hållbar och bidra med goda arbetstillfällen.

Kompetensevent #3 - Attraktiv arbetsgivare

Hur utvecklar vi den kompetens vi har och hur blir vi en attraktiv arbetsgivare? Kompetensevent #3 handlar om onboarding, kompetensutveckling, arbetsgivarvarumärke och kultur. 

 

När Tisdag den 21 Sep 2021

Tid 09.00. - 12.00.

Anmäl dig via länken här.

Projekt Besökskraft är en kompetensutvecklingssatsning för att du som är verksam inom besöksnäringen ska få en stärkt ställning på arbetsmarknaden och för att näringen ska fortsätta vara attraktiv, hållbar och bidra med goda arbetstillfällen.

Kompetensevent #4 - Att forma kompetens

Hur hittar och bygger vi ny kompetens och hur/var kan vi rekrytera framöver? På kompetensevent #4 fokuserar vi på handledning och samverkan med skola och näringsliv. Datum ej satt.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 24, 2021