Örebroregionens Turismakademi

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Så här kan du tänka när du arbetar med researrangörer

Lyft fram det som är svenskt och allra helst det som är typiskt för Närke eftersom den internationella besökaren gärna lär sig mer om vår kultur, lära sig mer och uppleva det äkta.

• Erbjud aktiva upplevelser som att vandra, cykla eller fiska. Gärna i kombination med information så besökaren får lära sig något nytt. Här är vårt tips att skapa veckovis paket med dag för dag förslag. Glöm inte att lägga in en fri dag!
• Besökare har olika budget och efterfrågar olika nivåer av service. Erbjud därför olika paket med möjlighet att köpa till extra service för den som vill. Generellt sett äter den utländska gästen lunch på restaurang och kvällsmat på boendeanläggningen.
• Målgrupper och marknader efterfrågar olika saker och priser. Genom att göra små justeringar i ett befintligt paket, kan man anpassa upplevelsen för att tilltala nya kundgrupper.

Språket är viktigt

• Det allra bästa är om information finns på det språk besökaren talar. Om det inte är möjligt bör det alltid finnas på minst engelska.
• Förutom engelska är det bra om personalen talar ytterligare språk för att kunna ge en så god service som möjligt.
• I Tyskland, som är en av våra största utlandsmarknader, är inte engelska-kunskaperna lika bra som i Sverige. Du har därför mycket att vinna på att din information även finns på tyska. Och ännu bättre om någon på plats talar tyska. Glöm i så fall inte bort att marknadsföra detta!

Samarbeta

• Ju fler aktiviteter som finns i området eller på ett boende, desto mer attraktivt och chansen att kunden stannar längre eller återkommer. Se dig om i ditt närområde vilka andra aktörer du kan samarbeta med och sätta ihop olika paket och upplevelse utbud.

 

Filmer om reseproduktion och prissättning

Ta del av tips hur du ska ringa in vad som egentligen efterfrågas, hur du ska jobba med moduler i din reseproduktion och vikten av rätt prissättning. 

reseproduktion.JPG

Paketering av hållbara reseupplevelser till internationell marknad

Paketering av hållbara reseupplevelser till en internationell marknad – del 1

Enligt statistik från Booking.com så säger hela 82 procent att de vill resa mer hållbart. Så många som 68 procent vill att deras pengar ska stötta lokalt. 

del 1.JPG

 

Paketering av hållbara reseupplevelser till en internationell marknad – del 2

När vi riktar oss mot en internationell marknad, finns det ett stort behov av att paketera helheten, dvs hela reseupplevelsen för kunden. Vi behöver tänka på alla led i landarrangemanget, från att kunden landar i Sverige tills att kunden reser hem igen. Ju längre bort kunden kommer ifrån, desto större behov finns att få resan hopsydd.

del 2.JPG

 

Paketering av hållbara reseupplevelser till en internationell marknad – del 3

Paketering handlar mycket om att göra innehållet i resan attraktivt och greppbart för den internationella resenären. I det här avsnittet går Tina Frisk igenom hur du kan tänka kring programdesign, dvs programmets olika delar och hur de ska kommuniceras innan resan, dvs vad behöver kunden veta innan de kommer. Sedan går Tina de olika delarna av programleveransen väl på plats och hur viktigt det är att kundens förväntningar uppfylls.

del 3.JPG

Bokningsprocess vid paketering

Att lyckas med en effektiv bokningsprocess är A och O när du jobbar mot researrangörer och agenter. Det krävs att du finns tillgänglig och kan ge snabba svar, redan samma dag. Det är viktigt att i bokningsbekräftelsen få med vad som bekräftas och vilka allmänna villkor som gäller.

paketering - bokning.JPG

Tillgänglighet

• Reservera kapacitet (allotment) till en researrangör om du vill jobba med större researrangörer.

• Kunden vill veta direkt om det går att göra en bokning. Brukligt är att svara inom 24 timmar. Dröjer det att få besked väljer kunden istället en annan aktör och du förlorar chansen till affär. Att arbeta med researrangörer ger dig större möjlighet att tidigt säkerställa bokningar. Den så kallade releasetiden är mellan 28-30 dagar och ger dig möjlighet att sälja till andra kunder eftersom hemmamarknaden oftare har kortare framförhållning.

• Går det att nå er med kollektivtrafik? I så fall – informera om detta och hur du köper biljett. Många turister kommer med flyg eller tåg och har inte bil eller efterfrågar en mer miljövänlig produkt där transport med kollektivtrafiken blir en viktig del.

• Fundera på om du kan anpassa din produkt till att fungera året om. I så fall kan du nå andra målgrupper och segment. Vår, höst och vinter efterfrågas i allt större utsträckning jämfört med ett par år sedan.

Skapa synlighet

• Lägg lite tid och pengar på att ta bra bilder som säljer din upplevelse eller anläggning. Dessa bilder blir researrangörens verktyg att sälja din produkt, upplevelse eller anläggning. Bilderna måste få användas fritt av researrangören och visst är det så att inga ord i världen säger så mycket som en bild?!

• Ta emot journalister, bloggare och researrangörer, bjud på upplevelsen och vad som ingår. Det är en liten insats men som kan skapa stor synlighet och långsiktiga samarbeten/affärer i framtiden.

• Skapa en webbsida med relevant information och gärna på flera språk samt bli bokningsbar på din egen hemsida samt bevaka och besvara recensioner på Tripadvisor, Holiday Check (tyska motsvarigheten till Tripadvisor) samt andra kanaler. Tänk på att det kan vara avgörande vid en affär med en researrangör om du har positiva eller negativa kommentarer som recensioner samt hur om och hur de har bemött dessa.

• Delta i internationella mässor/ workshops för att skapa kontakter, vårda tidigare relationer och sälj din/dina upplevelser.

• Skicka ut nyhetsbrev till eller ta kontakt med researrangörerna som du har en pågående affär med. Uppdatera de med nyheter, nya upplevelser och priser. Vårda relationen och se de som din guldkund!

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2021