Örebroregionens Turismakademi

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Filmer med koppling till internationell marknad

Vad är ett incoming-företag?

Lär dig om vad ett incoming-bolag gör, vilken roll de har i värdekedjan och hur de förhåller sig till leverantör, researrangör, resebyrå och slutkund. Här beskrivs också de olika parterna i värdekedjan, samt en genomgång av de turistiska segmenten ”Leisure”, ”FIT”, ”MICE” och ”Technical visits”. Kolla in filmen här.

Hur jobbar ett incoming-företag?

Lär dig mer om hur ett incoming-bolag arbetar. Dess roll, kompetenser, paketering, prissättning och försäljningsprocessen. Vilka kompetenser som ett incoming-bolag besitter, allt från kunskapen om vad kunden efterfrågar, hur de ser på konkurrens, till paketering och prissättning. Hur ser försäljningsprocessen ut? Från leverantör till slutkund. Kolla in filmen här. 

Hur är det att arbeta med leverantörer?

Lär dig mer om hur ett incoming-bolag arbetar. Vilka kvalitetskrav ställer utländska kunder? Hur ska man jobba med prissättning, vad betyder allotment? Hur ser årshjulet ut, och hur långt i förväg behöver man skriva avtal? Kolla in filmen här.

Hållbar turism

Hur ska vi tänka för att nå hela vägen i vårt hållbarhetsarbete? Lyssna på Tina Frisk som berättar om varför vi behöver hållbar turism, vad som är skillnaden mellan hållbar och ansvarsfull turism samt hur vi kan konkretisera hållbarheten i våra verksamheter. Tina går även in på vilka ansvarsfulla åtgärder som behöver göras. Kolla in filmen här. 

Hållbar paketering på internationell marknad

Hur bra är vi i branschen på att paketera och kommunicera och faktiskt leverera hållbar turism? Ansvarsfulla turismverksamheter står fortfarande för en för liten den av den totala marknadsandelen och vi vet att det här är ett affärstillfälle där vår bransch kan bidra till att göra skillnad. Men för att våra resenärer ska förstå vad hållbar turism innebär så är det viktigt att de får uppleva det på plats. De behöver få uppleva innebörden av hållbar turism dvs se, höra, göra och känna de ansvarsfulla och hållbara åtgärder som är gjorda i verkligheten. Kolla in filmen här. 

Marknadsföring och försäljning

Vem är din målgrupp och vad krävs för att lyckas med införsäljning och marknadsföring. Ju närmare du kommer att arbeta internationellt med incoming mot researrangörer och agenter, desto viktigare är det med service och mindre av ”do-it-yourself”. Kolla in filmen här. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2021