Örebroregionens Turismakademi

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Klimatklivet

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Det finns också separata stöd för laddstationer att söka för både privatpersoner och andra aktörer.

Klimatklivet

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Det finns också ett separat stöd för laddstationer att söka för både privatpersoner och andra aktörer såsom bostadsrättsföreningar, det heter Ladda bilen och du söker det direkt från Naturvårdsverket.


Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Ansökningsomgångar 2021

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar fyra perioder under 2021 och det kommer nationellt beviljas stöd på 2,3 miljarder kronor under året.

  • 18–29 januari
  • 13–27 april
  • 24 augusti – 9 september
  • 8–18 november.
  • Beslut för ansökningar från januari kommer tidigast i maj.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för

  • Installera laddstationer för elbilar på tex hotell och resmål.
  • Fasa ut fossil energi för uppvärmning av tex restauranger, hotell, konferenslokaler och lokaler på besöksmål
  • Tillvarata spillvärme från avloppsvatten för att värma upp badhall

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med Energi- och klimatprogram för Örebro län. För att vara säker på att du har förutsättningar att söka stöd och får med allt i din ansökan rekommenderar vi dig att kontakta Länsstyrelsen för rådgivning innan du skickar in din ansökan.

Stödet söker du via Länsstyrelsens webbplats. 

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan?
Passa på att söka i år då det finns mycket pengar!

Kontakta Länsstyrelsen för att bolla din idé!

Veronica Sund

Telefon: 010-224 84 43

E-post: veronica.sund@lansstyrelsen.se  

Carin Råberger

Telefon: 010-224 84 67

E-post: carin.raberger@lansstyrelsen.se  

 

 

 

Stödet söker du via Länsstyrelsens webbplats. 

 

Kontaktperson hos Länsstyrelsen

Veronika Sund

Telefon: 010-224 84 43

E-post: veronica.sund@lansstyrelsen.se  

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 mars 2021