Örebroregionens Turismakademi

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fortsatt förtroende för att utveckla besöksnäringen

Vi fortsätter att utveckla besöksnäringen i Örebro län! Nytt Projekt beviljat där vi långsiktigt ska bidra till en hållbar tillväxt av besöksnäringen med nya och utvecklade reseanledningar samt en starkare samverkan mellan offentliga aktörer, stödfrämjare och näringslivet.

Den 17 maj startade Jenny Ahlgren sin tjänst vid Region Örebro län. Hon kommer närmast från Destination Stockholm och Strömma Turism & Sjöfart där hon främst arbetat som produktansvarig för attraktionskortet Stockholm Pass. 

Med uppdraget att stötta företag och föreningar inom besöksnäringen att utvecklas genom kunskap och rådgivning har Region Örebro län nu genomfört och avslutat närmare ett år av utbildning och nätverksträffar.

- Vårt uppdrag har handlat om att hjälpa besöksnäringsföretag och föreningar att utvecklas genom utbildning, rådgivning, kunskapsöverföring och samverkan med nätverksträffar. Det känns fantastiskt att vi har fått ett så bra gensvar och ett så gott betyg, säger Jenny.

Stort intresse bland besöksnäringsföretagen

Fler än 70 företag har deltagit på en eller fler aktiviteter inom ramen för projektet. Fler företag har visat intresse och anmält sig eller velat anmäla sig till utbildningarna.

Bland de företag som deltog i en eller flera aktiviteter i projektet svarade 67 procent att insatserna har stärkt förmågan att utveckla nya besöksanledningar och 63 procent anser att de fått ett bredare nätverk inom besöksnäringen tack vare insatserna i projektet.

Projektet finansierades av Tillväxtverket och hade namnet ” Företagskoordinator för hållbar besöksnäring”. Under året har Region Örebro län arrangerat 11 nätverksträffar med workshops, kunskapsdagar och genomförda studieresor. Bland annat har en workshop inom området hållbarhet genomförts där deltagarna lärt sig mer om att identifiera och kommunicera hållbarhetsarbetet. Man har även jobbat med digitalisering, paketering och produktutveckling.

- Det är så kul att se utvecklingen hos företagen. Det är också härligt att få återkoppling från deltagare och läsa ”Tack för gott arbete. Det är fantastiskt att få så mycket hjälp för att kunna utveckla sitt företag”. Dessutom har vi fått förnyat förtroende från Tillväxtverket att fortsätta med den här insatsen ett år till. Det känns riktigt bra, avslutar Jenny Ahlgren projektledare på Region Örebro län.

Nytt projekt - du hänger väl med?

 I vårt nya projekt är planen att vi långsiktigt ska bidra till en hållbar tillväxt av besöksnäringen med nya och utvecklade reseanledningar samt en starkare samverkan mellan offentliga aktörer, stödfrämjare och näringslivet.

Tillsammans stärker vi länets attraktionskraft, genom ökad samordning och paketering av besöksmål och besöksattraktioner. Genom samverkan, att arbeta tillsammans och genom att dela erfarenheter tror vi att vi kan skapa en gemensam plattform som besöksnäringsföretag i Örebro län kan ta del av.

Läs mer om projektet här.

Kontakta Jenny om du har frågor eller funderingar

Jenny Ahlgren

E-post: jenny.ahlgren@regionorebrolan.se

Telefon: 072-143 09 45

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 augusti 2022