Örebroregionens Turismakademi

Logo for the website Logo for the website

Hur bearbetar region Örebro län researrangörsledet?

Region Örebro län ingår i RESA (Regionalt Europeiskt Samarbete med Arrangörsledet) det innebär Region Örebro län har i uppdrag att leda arbetet mot DACH marknadens internationella researrangörsled som omfattas av bearbetning och matchning. DACH länderna är tyskspråkiga och inkluderar Tyskland, Österrike och Schweiz.

Hur jobbar REgion Örebro län med Internationella researrangörer? 

Uppdraget baseras på ett avtal med Visit Sweden och inkluderar företag i länet med befintlig eller önskad exportmognad med syfte om att stärka förutsättningar till internationella affärsmöjligheter. Företagen arbetar inom kriterier och får stöd samt samordnade nätverks- och kunskapshöjande träffar av Region Örebro läns ansvariga medarbetare.

RESA i siffror

Under säsongen 2019 gav RESA drygt 172 000 övernattningar i Sverige via nya resepaket från tyska researrangörer med en omsättning på cirka 393 miljoner kronor på plats i Sverige. Researrangörernas egen marknadsföring i tyska kanaler av de svenska turistprodukterna innebär drygt 13 miljoner kronor per år.

Gemensamt arbete

Genom bearbetning och matchning tillsammans med kommunerna och deltagande företag kan region Örebro län presentera boenden, upplevelser, paket och produkter och matcha dem med vad researrangörerna efterfrågar. För det mesta är besöket i vår region en del av en längre resa där gruppen besöker andra regioner i Syd- och Mellansverige. Vi samverkar ofta tillsammans med Värmland och Dalarna kring sampaketering.

Mässor och Workshops

På mässor representerar Region Örebro län hela länet och framför allt de företag som uppnår kriterielistans punkter. Vi medverkar på mässor och workshops, till exempel världens största resemässa ITB och Swedish Workshop

Visningsresor

För att öka försäljningen av resor till Örebro län samordnar och arrangerar även visningsresor för researrangörer. Researrangörer får uppleva destinationer och besöka potentiella nya samarbetspartners såsom boendeanläggningar och besöksmål. Vid eventuella visningsresor, med frivillig medverkan, står region Örebro län för 50 procent av företagets specificerade kostnader gällande boende, aktiviteter samt mat. Övrig kostnad ansvarar företaget själva för. Dryck står besökaren själv för.

 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 25, 2021