Örebroregionens Turismakademi

Logo for the website Logo for the website

Ordlista

*Allotment 

En överenskommelse om ett bestämt antal blockerade hotellrum/bäddar som arrangören kan boka fram till ett bestämt datum. Ett allotment = ett låst hotellrum. Läs mer om hur det funkar här.

Avtal

Avtalet mellan dig och researrangören ska tydligt redogöra för de villkor som gäller mellan er. Researrangörerna har oftast juridiskt godkända avtal förberedda.

Bokningsbekräftelse

En garanti på bokningen. Bekräftelsen ska innehålla information som kunden behöver för att genomföra köpet

On request

De arrangörer som inte behöver allotments arbetar ”on-request”, alltså på förfrågan. I detta fall finns redan ett etablerat samarbete kanske inget konkret avtal. Arrangören kontaktar ansvarig kontaktperson på anläggningen för att genomföra en bokning.

Realese datum 

Är den tidpunkt då de ”låsta” och obokade allotments släpps. Gäller framför allt boende samt aktiviteter.

Bruttopris

Det pris som slutkunden, d v s resenären, ser. Detta pris bör alltid vara detsamma om kunden bokar direkt med dig, som när kunden bokar genom en researrangör. Om kunden kan boka din produkt billigare genom att kontakta dig direkt kommer researrangörer att välja bort dig.

Nettopriser

Är pris utan påslag. Vanligtvis arbetar researrangörer med nettopriser och fördelaktiga avtal för just arrangörer då de själva sedan lägger på sina tillägg för slutkund för den marknadsföring, försäljning och paketering de gör. Nettopriser är aldrig synliga för konsumenten.

Fam-trip

Familarization trip är en visningsresa där researrangören får lära känna upplevelser, utbud och produkter.

FIT

Fullt independent traveler och innebär att man inte reser i större grupper. De kommer som regel med egen transport och i mindre antal, t.ex. par eller familj med egen bil eller hyrbil. De bokar sin resa på egen hand eller skräddarsyr via arrangör. Reser inte i grupp.

Incomingarrangör

Incomingbolag eller DMC (Destination Management Company) får ofta i uppdrag av researrangörer att producera en viss typ av resa. De avtalar priser på boende och aktiviteter men säljer oftast inte direkt till slutkund. Incomingoperatören är en gemensam kontaktpunkt för svenska produkter gentemot den utländska researrangören. Incomingföretaget ställer resegaranti.

Provision

En researrangör lever på provisioner. (Slutkunden ska dock få samma pris oavsett om han/hon bokar direkt med dig eller genom en researrangör.) Det innebär att du måste ge researrangören ca 15–30 procent av priset när kunden köper din produkt den vägen. Se det som en marknadsföringskostnad – du får möjlighet till exponering i researrangörens marknadsföringskanaler, du får ökade chanser till större volymer och du betalar först när kunden köpt din produkt. Det kan i längden bli mycket billigare än att försöka nå kunden själv.

Releasedatum

Det datum som icke sålda rum/stugor/platser som en researrangör har allotment på släpps tillbaka till leverantörer (d v s dig) så att du kan sälja dem till någon annan. Releasetiden varierar men brukar vanligen ligga på ca 28 dagar. Det är förstås bra att förhandla fram en så lång releasetid som möjligt.

Researrangör

Företag som paketerar resor, hela eller delar av kedjan från transport till logi och aktiviteter. Försäljning sker via återförsäljarled som resebyråer och/eller egna försäljningskanaler som webben eller egna butiker. Större arrangörer säljer ofta sina produkter via en resebyrå medan de mindre säljer dem själva. Kan även kallas turoperatör/touroperator. Researrangören ställer resegaranti på sin marknad.

Resebyrå

Återförsäljare av researrangörers paket. En resebyrå kan också ägas av researrangören.
I Tyskland finns fler än 12.000 fysiska resebyråer.

Resegaranti

Alla som arrangerar paketresor är enligt resegarantilagen skyldiga att ställa en bankgaranti som skydd till kunderna. Läs mer om resegaranti här.  www.kammarkollegiet.se/resegarantier/du-som-arrangerar-resor

Slutkund

Den person som utnyttjar produkten – resenären. Dvs researrangörens kund som blir din kunds kund.

Voucher

En värdehandling eller ”biljett” på upplevelsen och boendet som kunden köpt. Den som säljer din produkt till kunden ställer ut en voucher som kunden sedan överlämnar till dig. Därefter får du fakturera den researrangör som sålt produkten. Bifoga vouchern som bevis på att kunden faktiskt har varit hos dig.

Workshop

En workshop innefattar i turistiska termer och mötesforum för researrangörer och produktägare/destinationsföreträdare/företagare, där alla fysiskt eller digitalt träffas och diskuterar affärer och skapar relationer.

Visningsresa/Fam-trip

Vid en visningsresa eller familiarization trip besöker researrangörer och deras personal en eller flera produktägare i en region för att skaffa sig kunskap om upplevelsen, produkten och området. Detta som ett underlag för de att testa produkten inför försäljning och marknadsföringsinsatser. Läs mer om visningsresor här.

USP

Unique Selling Point är det unika hos en produkt eller i ett område, som gör att den sticker ut och lockar till köp eller besök.

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 29, 2021